ZAPS: Projekt reševanja prostorske problematike

17. 1.—4. 2. 2018

ZAPS: Projekt reševanja prostorske problematike

17. 1.—4. 2. 2018

Vabljeni na odprtje javne predstavitve arhitekturno krajinskih natečajev za Projekt reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in
Projekt reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda.

Predmet projektnega natečaja:
Z javnim natečajem bosta izbrana strokovno najprimernejša urbanistična zasnova območja, ki bo strokovna podlaga za pripravo Območja ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti (OPPN MOL 147), arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev ter izdelovalec projektne dokumentacije za kompleks Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana.

Natečajna naloga je opredelila izhodišča in usmeritve za izdelavo natečajne rešitve ter za projektiranje Zavoda za prestajanje kazni Ljubljana. Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja moškega ZPKZ Ljubljana za 388 zaprtih oseb, izobraževalnega centra za uslužbence URSIKS z zmogljivostjo do 100 dnevnih uporabnikov in možnostjo nastanitve 30 oseb, ureditev zunanjih površin, prometne ureditve, površin za pridelavo zelenjave, varovalnih ograj ter gradnja komunalne infrastrukture.

Več o rezultatih natečaja>>

 

Informacije

infobio(at)mao.si
01/ 54842 74

 

Organizacija

ZAPS
 

 

Povezava
https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=148

Deli
Skip to content