MAO

O muzeju

Eden najstarejših muzejev arhitekture in oblikovanja v Evropi, ustanovljen leta 1972 kot Arhitekturni muzej Ljubljana, je danes primer preoblikovanja muzejev v dinamične institucije z novimi funkcijami. MAO je skrbnik in promotor najobsežnejše svetovne zbirke slovenske arhitekturne in oblikovalske dediščine. MAO so kustosi, uredniki in producenti, ki skrbno zbirajo nacionalno dediščino in oblikujejo sodobne programe. MAO je destinacija za strokovnjake, študente in obiskovalce, ki jih zanimajo načela in prednosti dobre arhitekture in oblikovanja. Posebej pa nagovarja in navdihujejo posamezne ljubitelje in spogledljivce z arhitekturo, oblikovanjem in fotografijo ter jim pomaga prepoznati pomen hranjene dediščine za življenje ljudi, sodobno ustvarjalnost in razvoj v prihodnosti. Smo nacionalno in mednarodno središče in vozlišče za prenos znanja na področju dediščine in ustvarjalnosti z inovativnimi formati programov, namenjenim ohranjanju dediščine in podpori obetavnim ustvarjalcem.

MAO so dobro oblikovani programi z inovativnimi formati in zanimivimi imeni, namenjeni ohranjanju dediščine in podpori obetavnim ustvarjalcem.

Projekti

CZK

Center za kreativnost je platforma za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja.

Prvi nacionalni razvojno-podjetniški spodbujevalnik za kreativce in kulturnike deluje v sklopu MAO in skupaj z razpisi Ministrstva za kulturo tvori podporno okolje za razvoj kreativnega sektorja v Sloveniji. S svojimi programi krepimo družbeno in ekonomsko vrednost sektorja ter ga aktivneje povezujemo z gospodarstvom in drugimi sektorji.

BIO

Bienale oblikovanja (BIO), ustanovljen 1963 kot prvi oblikovalski bienale v Evropi, je produkcijsko-razstavni projekt, ki skozi proces razvijanja oblikovalskih del, odkriva potencial sodobnega oblikovanja. BIO je mednarodna platforma za nove pristope v oblikovanju, ki deluje kot preizkusni poligon, kjer se oblikovanje uporablja kot orodje za izpraševanje in preoblikovanje vsakodnevnega življenja med različnimi multidisciplinarnimi pristopi. S svojimi projekti si prizadeva ustvariti prožne strukture, ki se lahko sčasom razvijajo in se nadaljujejo tudi po zaključku bienala.

Zaključeni projekti

FA

Platforma Future Architecture je bila prva vseevropska arhitekturna platforma, ki je povezovala talente različnih strok iz še neuveljavljene generacije ter jim omogočala, da se predstavijo in razvijajo svoje ideje za prihodnost mest in arhitekture. Platforma je nastala na iniciativo Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ki jo je ob podpori programa Ustvarjalna Evropa vodila od leta 2015 do 2021. Združenje je v zadnjem obdobju povezovalo kar 27 vodilnih arhitekturnih ustanov in organizacij iz vse Evrope. 

Zaposleni

Uprava
Maja Vardjan
direktorica
Tanja Vergles
poslovna sekretarka
Oddelek za oblikovanje
dr. Cvetka Požar
muzejska svetnica
Špela Šubic
muzejska svetnica
Oddelek za arhitekturo
dr. Bogo Zupančič
muzejski svetnik
Tomaž Štoka
koordinator za UNESCO
Oddelek za fotografijo
Oddelek za dogodke
Anja Radović
kustosinja, vodja BIO
Nikola Pongrac
višji kustos, vodja projektov
+ 386 (0)1 548 42 83
M + 386 (0)40 127 129
Dokumentacija
mag. Nika Novak
višja kustosinja
Knjižnica
Neli Grafenauer
vodja strokovne knjižnice
Trženje in odnosi z javnostmi
Ana Kandare
vodja trženja, najemi
Smilja Štravs
odnosi z javnostmi
Oddelek za izobraževanje
Natalija Lapajne
muzejska svetovalka
dr. Maja Šuštaršič
muzejska svetovalka
Vstopnine in trgovina
Helena Potokar
muzejska informatorka
Katarina Metelko
muzejska informatorka
Tehnične službe
Matjaž Rozina
muzejski tehnik
Tadej Golob
tehnik
Joži Gregorič
snažilka
Center za kreativnost
mag. Anja Zorko
vodja Centra za kreativnost
+ 386 (0)1 548 42 73
M + 386 (0)41 606 436
Hana Vardjan
koordinatorka projektov
Pia Groleger
koordinatorka projektov
Skip to content