Mere udobja

14. 10. 2021—31. 1. 2022

Mere udobja

14. 10. 2021—31. 1. 2022

17.00  Vodstvo po razstavi Svet znotraj (vodi: Maja Vardjan)

18.00  Tina Rugelj, otvoritev instalacije Mere udobja

 

Omejitev na domači prostor je v preteklem letu prinesla nov način dela, druženja in organizacije družinskega življenja, ki so zahtevale svojevrstne prostorske prilagoditve. V številnih, na videz udobnih domovih, se je to izkazalo za nemogočo nalogo, nove prostorske zahteve pa so razkrile tudi vse poprej skrite napake pri zasnovi obstoječih prostorov.

Čeprav v interierju preživimo večino svojega časa, pa je ta redko obravnavan kot predmet tehtnega strokovnega diskurza. Interier kot predmet sistematičnega raziskovanja in ovrednotenja prvič pri nas v večjem obsegu obravnava razstava Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev 1930–danes, ki interierja ne omejuje na opremljanje prostora, ampak ga vzpostavlja kot sestavni del arhitekture in družbe. S podobnimi vprašanji pa se pri svoji praksi že desetletje ukvarja Tina Rugelj, arhitektka in notranja oblikovalka, ki se v slovenskem in tujem prostoru vse bolj uveljavlja tudi kot oblikovalka pohištva.

Načrtovanje udobnega doma za Tino Rugelj od nekdaj predstavlja priložnost za nenehno iskanje novih, boljših odgovorov. Tako se je porodila ideja, da obletnico svojega delovanja obeleži s praktičnim prenosom znanja na generacijo mladih arhitektov, ki se s prvimi oblikovalskimi in arhitekturnimi izzivi šele srečujejo. V okviru delavnice Mere udobja, ki je potekala v sodelovanju s študenti Fakultete za arhitekturo v Ljubljani v somentorstvu s profesorico Anjo Planišček, je nastala unikatna lesena inštalacija, ki bo obiskovalcem omogočala, da sami preizkusijo najpomembnejša prostorska razmerja v domu ter lažje razumejo oblikovalske rešitve.Tridimenzionalna lesena maketa v naravni velikosti bo v MAO razstavljena med 14. oktobrom in 31. januarjem 2021.

 

Unikatna maketa za lažje projektiranje in boljše razumevanje

Potrebe posameznika in družba se skozi čas spreminjajo, z njimi pa tudi oblikovalski standardi in razmerja. Arhitekti so tako nenehno postavljeni pred oblikovalske dileme, ki jih poskušajo bolj ali manj uspešno rešiti bodisi s prilagajanjem bodisi s kršenjem obstoječih standardov. Zato je delavnica Mere udobja med študenti arhitekture takoj vzbudila veliko zanimanje. Oblikovanje interjerja nikoli ni zgolj vprašanje, kako udobno opremiti prostor, temveč vedno predstavlja vrsto praks, ki zadevajo notranjost stavb in načine bivanja. V njem se prepletajo arhitekturna in oblikovalska znanja, ki pa brez razumevanja vsakodnevnih potreb in načina življenja posameznika niso dovolj. Mere pohištvenih elementov, svetlobe, akustike, barve, teksture in materialov resnično pridejo do izraza šele takrat, ko njihova umeščenost v bivalni prostor služi tistemu, ki te prostore naseljuje. Obenem pa pri oblikovanju interjerja ne gre zgolj za razumevanje subjektivnih želja človeka, temveč za sistematično raziskovanje in ovrednotenje razmerji znotraj prostora in delovanje sodobne družbe. Razumevanje teh razmerij zato predstavlja tudi temeljno osnovo, na kateri je moč zgraditi kvalitetno arhitekturo.

Pogosto prave oblikovalske rešitve prinesejo šele dolgoletne izkušnje, naročniki pa si jih kljub pojasnilom težko vizualizirajo. S pomočjo lesene makete, v katero lahko tudi vstopimo, bodo avtorji predstavili pomen kvalitetnega notranjega oblikovanja, ki lahko ustvari resnično udoben dom, narejen po njihovi meri. Obiskovalcem kot tudi projektantom pa omogoča, da v živo preizkusijo razmerja v prostoru ter se seznanijo z oblikovalskimi izzivi in rešitvami.

 

Razstavno instalacijo so omogočili Lumar, Stopnice Jezeršek, Pohištvo Kocjančič, Riko Hiše, TERMOTOM in Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

 

Deli
Skip to content