IŠČEM STANOVANJE … Sto let organizirane stanovanjske gradnje

19. 10. 2021—31. 1. 2022

IŠČEM STANOVANJE … Sto let organizirane stanovanjske gradnje

19. 10. 2021—31. 1. 2022

Razstava v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in na lokacijah v javnem prostoru po Ljubljani

 

Razstavne lokacije:

 

 

Zgodovina organizirane stanovanjske gradnje pri nas je obenem tudi zgodovina različnih pristopov k reševanju stanovanjske krize. Ekonomske, družbene, vojne in politične razmere so v dvajsetem stoletju stanovanjske razmere zaostrovale, obenem pa so tudi razvijale številne velikopotezne rešitve stanovanjskega problema za dinamično, hitro spreminjajočo se družbo. Stanovanjska kriza je morda res kontinuirana in kronična, vendar to ne pomeni, da je bila vedno enako zaostrena. Na vprašanje, kaj je sodobno, zdravo, ekonomično, okolju prijazno, velikodušno in prilagodljivo stanovanje, moramo danes iskati nove odgovore. Pri njihovem iskanju se lahko naslonimo na številne realizirane vzore v prostoru okrog nas, pa tudi na kritično analizo spregledanih priložnosti. V preteklih sto letih so na območju današnje Republike Slovenije že obstajale številne raznolike oblike organizirane gradnje stanovanj. Nekatere strategije so ostale ob robu in so danes spregledane, druge so izginile, tretje pa so radikalno spremenile podobo naših mest in naselij ter oblikovale nove bivanjske standarde.

 

Razstavo Iščem stanovanje … sto let organizirane stanovanjske gradnje je pripravil Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) s podporo – sponzorstvom Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, ki v slovenskem prostoru deluje kot javni finančni in nepremičninski sklad in prav v letošnjem oktobru obeležuje 30-letnico svojega delovanja.

Razstava, umeščena v javni prostor, predstavlja arhitekturno, urbanistično in družbeno raznolikost organizirane stanovanjske gradnje v zadnjem stoletju pri nas. Zasnovana je kot informativna pot po javnem prostoru Ljubljane od MAO na Fužinah na vzhodnem robu mesta do sosesk Zeleni gaj na Brdu in Novo Brdo ob zahodni obvoznici Ljubljane, kjer je v preteklem desetletju nastal verjetno najreprezentativnejši kompleks javne stanovanjske gradnje v Republiki Sloveniji.

Skozi stanovanjske soseske Ljubljane iz različnih časovnih obdobij izpostavljamo vsem dostopne študijske primere in razstavne eksponate organizirane stanovanjske gradnje. Dokumentacijski center MAO in sedmerica razstavnih postaj na prostem bosta z razstavo preobrazila mesto v študijsko območje za področja zadružne gradnje, realiziranih bivanjskih idealov predvojnega in povojnega obdobja, velikih sosesk iz druge polovice dvajsetega stoletja, zgradb s socialnimi, kadrovskimi, samskimi, študentskimi in drugimi specializiranimi stanovanji ter javne gradnje lastniških in najemnih stanovanj po osamosvojitvi.

 

Svetovna zdravstvena in z njo povezana ekonomska kriza sta na novo izpisali pomen in vlogo stanovanja. Ogromne razlike v stanovanjskih razmerah so postale še bolj vidne, dom pa je še izraziteje postal tudi delovno mesto in pred inflacijo varna finančna investicija. V takšnih hitro spreminjajočih se razmerah razstava ne pomeni samo zgodovinskega pregleda, ampak tudi izhodišče za kritično diskusijo o prostorskih, arhitekturnih in organizacijskih priložnostih za reševanje stanovanjske krize v prihodnosti. Primerno veliko, varno in zdravo stanovanje je za mnoge še vedno le želja, na katero prosti trg ne odgovarja z novimi in naprednimi rešitvami. V obdobju podnebnih sprememb in okoljske krize, zaostrenih ekonomskih in družbenih negotovosti ter pereče potrebe po oblikovanju zložnega trajnostnega razvoja mora reševanje stanovanjskega vprašanja postati osnovno razvojno vprašanje prihodnosti. Branje zgrajenih naselij, prilagodljivih sosesk in uspešnih projektov ni samo pregled primerov preteklih dobrih praks, ampak je tudi kritično kališče odgovorne, trajnostne in skupne prihodnosti, ki jo je treba šele zgraditi.

 

 

IŠČEM STANOVANJE … na podkastu

 

Kustosi: Ajda Bračič, Andraž Keršič, dr. Miloš Kosec, dr. Bogo Zupančič
Urednica zbornika: Ajda Bračič
Oblikovanje: Primož Pislak in Ana Valenko, LUKS Studio

 

Razstava je nastala s podporo – sponzorstvom Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

 

 

Dostop do knjige =>>Iščem stanovanje … sto let organizirane stanovanjske gradnje, ki  je nastala kot rezultat raziskave in istoimenske razstave.

 

 

Deli
Skip to content