Župnijska cerkev sv. Frančiška v Šiški

23. 1. 2017

Župnijska cerkev sv. Frančiška v Šiški

23. 1. 2017

V nizu brezplačnih strokovnih vodstev tako na prostem kot v pomembnih Plečnikovih stavbah v Ljubljani, ki bodo zaznamovala Plečnikovo leto, vas Muzej za arhitekturo in oblikovanje vabi na ogled sakralnega objekta Sv. Frančiška v Šiški. Vodil bo prof. dr. Peter Krečič, umetnostni zgodovinar.

Sv. Frančišek v Šiški (1925–1927, zvonik 1931) je prvo monumentalno delo po Plečnikovem povratku v domovino. Pri projektu se je naslonil na eno izmed različic v razvoijanju projekta za praško cerkev sv. Srca Jezusovega in jo prilagodil ljubljanskim razmeram. Opustil je zunanji stebriščni plašč; ohranil ga je le del kot osrednji poudarek na vhodnem pročelju. Zvonik je postavil na zahodno stran cerkve v osi glavnega vhoda. Njegovo prvotno zasnovo na kvadratnem tlorisu je med gradnjo v višini venca nadgradil z valjastim stolpom in zaključil z renesančnim bramantesknim tempiettom, tega pa presenetljivo nadgradil z manjšim okroglim stebriščem, pokritim s strmim stožcem. Osrednji cerkveni prostor sestoji iz notranjega poglobljenega kvadrata ladje, ki ga od zunanjega obhoda deli vrsta monumentalnih opečnih stebrov. Ti so v zasnovi klasični, v gradivu, merilu in v kontekstu cerkvenega prostora pa moderno občuteni. Arhitekt je v tako nastali prostor namestil skupino troje oltarjev, umaknil jih je torej od cerkvene stene in tako idealno uresničil načelo kristocentričnosti. V jugozahodnem vogalu cerkve je umestil zakristijo. Pozneje je cerkev opremil z lestenci. V povojnem razdobju je v severozahodnem vogalu cerkve uredil še kapelo Žalostne matere božje, v jugovzhodnem pa krstilnico.

Prof dr. Peter Krečič, umetnostni zgodovinar in kritik, znanstveno je preučeval slovensko umetnost in posebej arhitekturo 19. in 20. stoletja ter umetnostno kritiko v času med vojnama. V sedemdesetih letih se je posvečal pretežno vprašanjem slovenske zgodovinske avantgarde v njenih evropskih okvirih, v osemdesetih in devetdesetih pa se je ukvarjal s preučevanjem življenja in dela arhitekta Jožeta Plečnika. Objavil vrsto monografij in znanstvenih razprav z omenjenih področij. Od leta 1978 do 2010 je bil direktor Arhitekturnega muzeja Ljubljana. Predaval je na številnih univerzah po Evropi in Združenih državah Amerike. Poučuje na Fakulteti za dizajn Koper in je občasno gostujoči profesor na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

 

Vstopnina

Brezplačno.
Obvezne so prijave: izobrazevanje(at)mao.si.

 

Informacije

izobrazevanje(at)mao.si
01/ 5484 282/80

 

Organizacija

MAO

Deli
Skip to content