O vlogi arhitektov v sodobnih krizah

Okrogla miza / 9. 11. 2022 / 18:00

O vlogi arhitektov v sodobnih krizah

Okrogla miza / 9. 11. 2022 / 18:00

Sreda, 9. november I 18.00 I MAO

 

Sodelujoči na okrogli mizi:

kardiolog prof. dr. Borut Jug, UKC Ljubljana

arhitekt dr. Miloš Kosec, MAO

filozof doc. dr. Tadej Troha, ZRC SAZU

sociolog izr. prof. dr. Matjaž Uršič, UL FDV

arhitekt prof. mag. Boštjan Vuga, SADAR + VUGA, AA

 

Pogovor bo vodila arhitektka izr. prof. dr. Tatjana Capuder Vidmar, UL BF

 

Je še mogoče razrešiti sodobno prostorsko krizo in z njo povezane družbene krize?

 

Na zdravstveno krizo industrializiranega zahoda, ki jo je povzročila industrijska revolucija, so arhitekti moderne potem, ko so evropske države sprejele higienske zakone in po vzoru utopičnih socialistov, odgovorili s pragmatičnimi prostorskimi rešitvami: stanovanja delavcev so postala osončena, zračna, načrtovana z ergonomskimi in infrastrukturnimi standardi, postavljena v zelenje in prostorsko ločena od tovarn. Povezan z gradbeno industrijo je modernizem ustvarjal abstraktne prostore, ki jih je mogoče kontrolirati, so homogeni in hkrati fragmentirani, ne dopuščajo diferenciacije prostora in družbe, pa vendar družbo fragmentirajo. Končno je neoliberalni kapital (s pomočjo arhitektov) ustvaril kaotični urbani prostor, poln neverjetnih nasprotij in eksistencialnih stisk.

 

Kakšna je vloga arhitektov danes, ko življenjski prostor postaja vse bolj virtualen in so se mesta spremenila v produkte kapitala, arhitektura pa odraža njegovo moč?

 

Že dolgo je jasno, da posamezne stroke ne morejo več delovati izolirano znotraj svojih paradigmatičnih okvirov. Ali ni danes spet nujno potrebno soustvarjanje (novega) sveta, kjer bi bila umetnost spet enkrat povezana s filozofijo, sociologijo in drugimi znanostmi, kamor prištevamo tudi medicino?

 

Okrogla miza O vlogi arhitektov v sodobnih krizah je dogodek ob izidu knjige Tatjane Capuder Vidmar, Esej o pogledu, ki jo je založila Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta maja 2022.

 

Dogodek je pripravljen v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.

 

 

Dogodek podpira Veleposlaništvo Švice v Republiki Sloveniji.

 

Deli
Skip to content