Garažna hiša Kongresni trg

12. 5. 2011

Garažna hiša Kongresni trg

12. 5. 2011

Vabimo vas na voden ogled Garažne hiše na Kongresnem trgu z arhitektom Gregorjem Riharjem. Ogled je za udeležence brezplačen, skupina lahko šteje največ 50 oseb.
 

O garažni hiši

V sklopu ureditve Kongresnega trga, ki zajema prestavitev komunalnih vodov in rekonstrukcija Kongresnega trga in parka Zvezda po prvotni Plečnikovi ureditvi, je tudi podzemna parkirna hiša. Locirana je pod tlakovanim delom Trga in ima 720 parkirnih mest v petih podzemnih etažah.
Dovoz je v celoti vkopan pod obstoječim osrednjim delom parka Zvezda in gabaritno sega od sredine ulice Kongresni trg pri t.im. vratih na Južni trg na severu do podzemne parkirne hiše pod ploščadjo Kongresnega trga na jugu oziroma z vkopano dvosmerno uvozno/izvozno rampo vzdolž ulice Kongresni trg (v podaljšku Šubičeve ulice) nasproti stavbe Kazine v smeri proti Slovenski cesti. Podzemne etaže sledijo konfiguraciji ploščadi Trga, ki pada od Slovenske ceste proti Filharmoniji tako, da se bo promet znotraj garaže odvijal zvezno po principu polža v smeri od zgornje do spodnje etaže brez diferenčnih klančin.
Izbrana tehnologija gradnje podzemne parkirne hiše je zelo zahtevna in predstavlja velik gradbeno tehnični podvig, saj se je zaradi specifične geološke sestave terena in ustrezne zaščite okoliških objektov največje historične vrednosti (Uršulinska cerkev, Univerza, Filharmonija…) pred morebitnim posedanjem ali pomiki, gradnja izvajala z notranjim razpiranjem konstrukcije »od strehe do temeljev«, kar je v nasprotju z dosedanjo prakso gradnje. Po izvedbi vodo nepropustnega zaščitnega oboda/diafragme ali nekakšne zavese deb.65 cm, ki poteka zvezno okoli objekta in sega do globine več kot 30 m, se je po t.im.rudarski metodi spodkopavala etaža za etažo do temeljne plošče, ki je bila izvedena ob zaključku gradnje objekta na globini 18 m. Po zaključku gradnje bo podtalnica na višini okoli 13 m tako, da bosta spodnji dve etaži garaže praktično pod vodo.

Projekti in zasnova tehnologije: Gregor Rihar, arhitekt, Aleš Gantar, abs.arh. – sodelavec (IZTR d.o.o., Ljubljana) v sodelovanju z prof. Vukašin Ačanski, statik, Markom Živcem, statik – sodelavec (GRADIS Projektivni biro Maribor d.o.o.).

 

Vstopnina

Brezplačno!

 

Informacije

Pričetek: 17.00
Prijave so že zaključene!

Deli
Skip to content