MAO izbran na razpisu Ustvarjalne Evrope

MAO izbran na razpisu Ustvarjalne Evrope

Platforma FuturA, katere nosilec in koordinator je Muzej za arhitekturo in oblikovanje, je bila izbrana na evropskem razpisu Ustvarjalne Evrope, kjer so bili med 47 projekti izbrani le trije. FuturA, ki povezuje 14 organizacij, bo trajala dve leti, omogočila bo predstavitev več kot 600 del prihajajočih ustvarjalcev s področja arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ter oblikovalcev, kustosov in ustvarjalcev. Zagotavljala bo uspešen in gost pretok idej med različnimi državami.

FuturA se začenja že 1. novembra, ko prihaja tudi odprti razpis za sodelujoče ustvarjalce!

USTVARJALNA EVROPA (2014-2020) / podprogram Kultura / Evropske platforme 2015 (dvoletna podpora)

Koordinator platforme: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Ljubljana

Člani platforme:
•    Oris House of Architecture (HR)
•    Swiss Architecture Museum (CH)
•    Museum of Architecture (PL)
•    Association of Belgrade Architects / Belgrade International Week of Architecture (BINA) (SR)
•    Zotov & Co / CANactions festival (UA)
•    Fondazione MAXXI (IT)
•    Kosovo Architecture Foundation (RKS)
•    Haus of Architektur (AT)
•    Michau+ ApS (DK)
•    Polis University / POLIS University / Tirana Architecture Week (AL)
•    Tretaroka Association (SI)
•    Lisbon Architecture Triennale (PT)
•    Ruby Press (DE)

Podpora EU (dvoletna): 500.000 EUR (za 1. leto)

Trajanje platforme: 1. november 2015 – 31. oktober 2017

Kaj je FuturA in komu je namenjena?
Prihodnost mest, njihove arhitekture in urbanizma sloni na nedavnih politikah Evropske unije o trajnostnem razvoju, ki je lahko dosežen z inovacijami, eksperimentiranjem in uresničevanjem svežih idej generacij, ki bodo to prihodnost zaznamovale v prihajajočih letih. S svojim odprtim modelom in visokim pretokom informacij in idej želi platforma FuturA, prva vseevropska platforma arhitekture, muzejev, festivalov in producentov, spodbuditi nastajanje in vzpostavljanje ustvarjalcev, od katerih se mnogi v času krize, ki je prizadela evropski gradbeni sektor, soočajo z nestabilno zaposlitvijo, ter iskati nove modele načrtovanja in gradnje za zagotavljanje bolj stabilne perspektive.

FuturA, ki spodbuja razvoj prihajajočih talentov, zaobjema najširši spekter ambicioznih prihajajočih arhitektov, oblikovalcev, krajinskih arhitektov, urbanistov, kustosov in umetnikov; platforma bo omogočila predstavitev okoli 600 del prihajajočih ustvarjalcev. FuturA omogoča predstavitev njihovih idej o mestih in arhitekturi ter njihovo povezovanje z uveljavljenimi evropskimi muzeji, festivali in založniki; 25 prihajajočih ustvarjalcev bo namreč prisotnih na različnih dogodkih članov platforme.

Platforma FuturA tako združuje različne ustvarjalne discipline: oblikovanje, vizualne umetnosti, film in založništvo. Hkrati platforma gradi odnose med različnimi institucijami in občinstvi, v ta namen oblikuje močne medsektorske mreže, ki se bodo razvijale ne samo v času trajanja samega projekta, ampak tudi po njegovem koncu. Člani platforme FuturA so priznani evropski arhitekturni muzeji, festivali in producenti, zavezani k ozaveščanju širše javnosti ter so usposobljeni za spodbujanje sodelovanja različnih javnosti. Prihajajo iz 13 držav, tudi izven meja Evropske unije, s svojimi lastnimi razgibanimi zgodovinami in arhitekturnim razvojem, pa vendar s povezano prihodnostjo. S tesnejšim povezovanjem svojih programov bodo tako sporočila in ideje predstavljene na platformi FuturA dosegle veliko, široko in pisano evropsko in izven evropsko občinstvo, spodbudile nadnacionalno mobilnost kulturnih in ustvarjalnih akterjev ter kroženje del.

Kakšni njeni cilji?
Prihodnost. Izpostavlja nastajajočo generacijo talentov različnih disciplin in širi svoje ideje o prihodnosti mest in arhitekture.

Pretočnost. 14 organizatorjev iz 13 držav bo s svojim vseevropskim programom doseglo 250.000 ljudi. Ideje, smernice, vizije v različnih oblikah bodo prihajajoči ustvarjalci predstavili na sejmih, konferencah, predavanjih, delavnicah, knjigah in spletni platformi. Nekateri dogodki se bodo odvijali v Wroclawu Evropski prestolnici kulture 2016 in Aarhusu Evropski prestolnici kulture 2017.

Ozaveščanje. Platforma bo kompleksna vprašanja arhitekture predstavljala na jasen in razumljiv način ter spodbujala bolj trajnostno življenjsko okolje na vseh ravneh evropskega prebivalstva.

Predanost. FuturA  bo z Evropsko oznako kakovosti prepoznavala in povezovala organizatorje, ki delajo z ambicioznimi prihajajočimi talenti in izkazujejo zavezanost k ciljem in idejam platforme.

Analiza rezultatov razpisa na spletni strani Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji.

Foto: Lucijan in Vladimir

Deli
Skip to content