Novica

Informacije o izvajanju programa MAO v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2

10. 03. 2020

Novica

Informacije o izvajanju programa MAO v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2

10. 03. 2020

Kolegij direktorjev državnih muzejev je na podlagi priporočil sprejel naslednje splošne smernice za delovanje muzejev v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV2:
1. Programi muzejev se v največji možni meri izvajajo po načrtu, otvoritve razstav, dogodki in prireditve se do nadaljnjega prestavljajo, muzeji so odprti za posameznike in manjše skupine.
2. Priporoča se dostop do zbirk prek spleta.
3. Izvajajo se le nujne službene poti, ki ne predstavljajo večjega tveganja.
Ukrepi veljajo od 9. 3. za obdobje 14 dni oziroma do prejetja natančnejših navodil s strani pristojnih služb. Splošne smernice so skupne smernice za naše delovanje, izvaja pa jih vsak muzej individualno, skladno s svojimi smernicami, programom, načinom dela in zmožnostjo zagotavljanja pogojev za varovanje zdravja.
Ob sprejetih smernicah si bomo z vsemi priporočenimi ukrepi še naprej prizadevali zagotavljati čim bolj varno okolje za izvajanje našega poslanstva.
V MAO v zvezi s pojavom in širjenjem nove bolezni v MAO veljajo naslednji ukrepi in priporočila:
Organizacija javnih dogodkov v muzeju
Program muzeja se v največji možni meri izvaja po načrtu, razen v primerih, ko je izvedba odvisna od zunanjih partnerjev ali bi bila v nasprotju z vladno Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih
(prepoved dogodkov z udeležbo nad 100 ljudi).
Razstavni program se izvaja v skladu z načrtom, vendar brez otvoritvenih dogodkov.
• Konference in dogodki, katerih narava to omogoča, se bodo izvedli s prenosom preko spleta. Možno izvedbo in termine bomo usklajevali sproti glede na situacijo in navodila vlade ter pristojnih služb.
Ogledi razstav v muzeju lahko potekajo samo individualno ali v manjših skupinah (do 25 oseb).
Izvajanje storitev muzeja
• MAO v največji možni meri zagotavlja nemoteno izvajanje storitev za uporabnike.
Fizični vpogled v zbirko je možen le v nujnih primerih, sicer pa strankam priporočamo, da gradivo ogledajo v digitalni obliki, preko spleta.
Sledite podrobnejšim priporočilom ter priporočilom za zaščito prebivalcev na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
Direktor
Matevž Čelik

 

 

Deli
Skip to content