Vodarna Kleče

15. 1. 2019

Vodarna Kleče

15. 1. 2019

Mar vemo od kod pride in kakšno pot naredi voda, ko odpremo pipo? V Sloveniji je podzemna voda, ki je skrita našim očem in se nahaja pod površjem, glavni vir pitne vode.

V Ljubljani ima javna oskrba s pitno vodo častitljivo starost 128 let, saj je v maju l.1890 pritekla pitna voda po javnem vodovodu v prvih 600 hiš. Danes JP VODOVOD-KANALIZACIJA oskrbuje 330.000 uporabnikov po 1150 km dolgem vodovodnem sistemu s pitno vodo.

Na obisku vodarne Kleče si bomo ogledali vodonosnike Ljubljanskega polja in barja, ki so vir pitne vode, delovanje vodovodnega sistema in izvajanje nadzora nad kakovostjo pitne vode. Na modelu vodonosnika Ljubljanskega polja bomo spoznali zakonitosti toka podzemne vode ter mehanizme onesnaženja. Obisk vodarne bomo zaključili z ogledom enega izmed delujočih vodnjakov.

Po vodarni Kleče se boste sprehodili z mag. Branko Bračič Železnik, univ.dipl.inž. geologije, ki dela na področju vodnih virov in Marjetko Žitnik, viš.sanitarni tehnik, katere vsakodnevno delo je kontrola kakovosti pitne vode na pipi.

 

Vstopnina

prijave so zaključene!

 

Informacije

izobrazevanje(at)mao.si
01/ 5484 282/80

 

Organizacija

MAO

Deli
Skip to content