Kolektivno bivanje: Nove iniciative

21. 6.—22. 6. 2018

Kolektivno bivanje: Nove iniciative

21. 6.—22. 6. 2018

Projekt Kolektivno bivanje: nove iniciative bo obsegal predstavitve, opredelitve pojmov ter razširjanje znanj o kolektivnem bivanju, urbanizmu in arhitekturi, urbani solidarnostnih praksah ter sodelovanju v soseskah nekoč in danes, pa tudi naprednih trajnostnih bivanjskih praksah in modelih. Projekt financira Francosko-nemški kulturni sklad in je organiziran v sodelovanju s Francoskim inštitutom v Sloveniji, Goethe-Institutom Ljubljana, Mestnim muzejem Ljubljana MGLM, Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana, Fakulteto za Arhitekturo Univerze v Ljubljani, Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije, KUD C3, MAO Ljubljana in Arhitectuul.

V 20. stoletju so se v Nemčiji, Franciji, Avstriji in Sloveniji razvile močne tradicije kolektivne stanovanjske gradnje, ki se je v vsaki državi izoblikovala v specifičnih socialno-ekonomskih in političnih razmerah. Danes so številne stanovanjske gradnje iz tega obdobja degradirane in zanemarjene. Še več, v vseh navedenih državah je dostop do bivalnega okolja danes prej privilegij kot osnovna človekova pravica. V pričujočih razmerah se postavljajo naslednja vprašanja:

Kako danes misliti kolektivno gradnjo in bivanje?
Kako združiti izkušnje iz preteklosti s sodobnimi?
Kako razviti nove modele bivanja, ki bodo temeljili na solidarnosti in dostopni ceni trajnostne stanovanjske gradnje za vse?

21. in 22. junija 2018 bo na Fakulteti za arhitekturo, Mestnem muzeju Ljubljana (MGLM) ter v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) potekal dvodnevni dogodek namenjen razmisleku o kolektivni gradnji in bivanju. Na dogodku bodo študenti predstavili projekte stanovanjske gradnje ter rezultate raziskave pod naslovom »Kolektivna stanovanjska gradnja od leta 1965 do danes«, ki so jo izvedli v studiu prof. Anje Planišček (Ljubljana). Vabljeni predavatelji: Alessio Rosati (Rim), Davide Marchetti (Rim), Gabu Heindl (Dunaj), Florian Köhl, (Berlin), Frédéric Druot (Pariz), Rémi Buscot (Pariz), lokalni akterji in iniciative. Namen dogodka je definirati vlogo različnih udeležencev v procesu ustvarjanja politik, ki urejajo kolektivne oblike bivanja, kot so stanovanjske zadruge ter so-bivanje. Preučili se bodo različni vidiki kolektivnega ter njihov pomen za urbano bivanje v preteklosti in danes.

Program

Četrtek, 21.06.2018: Delavnica
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12
09:00 – 13:15 Delavnica

09:00 – 09:15 Pozdravni nagovor ekscelenc Marion Paradas, veleposlanice Francije
v Sloveniji, ter Klausa Riedela, veleposlanika Nemčije v Sloveniji

09:15 – 10:15  “Kolektivna stanovanjska gradnja od leta 1965 do danes”
predstavitev študentske raziskave, moderatorka Anja Planišček

10:15 – 12.15 Delavnica s kritiki: Frédéric Druot (F), Alessio Rosati (I), Davide Marchetti (I), Gabu Heindl (AT), Rémi Buscot (F), moderator Boštjan Bugarič (SLO)

12:15 – 13:00 Davide Marchetti / Alessio Rosati (I) Izpodbijani mit

13.00 – 13:15 Diskusija

13:15 – 15.00 Odmor za kosilo

15:00 – 18:30 Obisk soseske

15:00 – 16:00 Skupaj na ploščad! Pri Ruskem carju z Damjano Zaviršek

16:00 – 16:30 pot na Fužine

16:30 – 18:00 Sprehod po Fužinah s študenti Urošem Mikanovićem, Janom Krekom, Petro Benedik

18:00 – 19:00 Pomen modernističnih sosesk včeraj – danes – jutri; javna diskusija na ploščadi Plan Común (MAO) z Urbanom Jeriho (IPoP), Martino Malešič, Manco Starman, Nino Vidič Ivančič, Milanom Dinevskim (MAO)

Petek, 22.06.2018: Javni forum
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15
10:00 – 10:15 Predstavitev (Anja Planišček, SLO)

10:30 – 13:00 Kolektivni prostori solidarnosti

10:30 – 11:15 Gabu Heindl (A)
Red Vienna 1920, Habitat 2020; Od socialne demokracije do radikalne demokracije in kolektivnega bivanja

11:15 – 11:30 Alenka Korenjak (SLO), Prostorož
Onkraj lastništva; Prenova javnih prostorov v stanovanjskih soseskah post-socialističnih mest

11:30 – 11:45 Janez Ziherl (SLO), Primer Planina
Urbana prenova stanovanjske skupnosti Planina

11:45 – 12:00 Odmor

12:00 – 12:45 Rémi Buscot, Atelier Architecture Autogérée (F)
R-Urban: Prožne agencije, kratki krogotoki ter državljanske prakse v predmestnih soseskah

12:45 – 13:00 Diskusija

13:00 – 14:30 Odmor za kosilo

13:00 – 18:00 Kaj je kolektivna stanovanjska gradnja?
Razstava na dvorišču Mestnega muzeja Ljubljana Študenti: Petra Benedik, Darko Gavrilović, Petra Iljaž, Monika Kobal, Sara Komac, Jan Krek, Neža Lazar, Mina Mejač, Uroš Mikanović, Zala Mrak, Anja Stanić, Klara Suša Vačkovnik, Manca Starman
Community Kit, video: Martin Valinger Sluga, Lara Reichmann, Blaž Šenica, Irid Sevšek, Jan Krek

14:00 – 16:15 Zadruge ali kolektivi

14:00 – 14:45 Florian Köhl (G)
Arhitektura kot sprožilec iskanja

14:45 – 15:00 Tomaž Krištof (SLO), Studio Krištof

15:00 – 15:15 Maša Hawlina (SLO), Zadrugator

15:15 – 15:30 Odmor

15:30 – 16:15 Frédéric Druot (F)
Kaj in kdo je že tam?

16:15 – 16:30 Diskusija

16:30 – 17:00 Odmor za kavo

17:00 – 18:00 Kolektivna stanovanjska gradnja danes; potenciali in ovire
moderiran pogovor v angleščini, Mojca Zabukovec z Gabu Heindl (A), Frédéric Druot (F), Florian Köhl (GER), Rémi Buscot (F), Alenka Korenjak (SLO), Tomaž Krištof (SLO), Alessio Rosati (I), Blaž Habjan (SLO), Maša Hawlina (SLO)

21:00 Kino med bloki: Belle et Sebastien
projekcija francoskega filma s slovenskimi podnapisi; spremljevalni dogodek v organizaciji Skupaj na ploščad! ob podpori MOL ČS Posavje

Sodelujoči: Anja Planišček, Davide Marchetti, Alessio Rosati, Frédéric Druot, Florian Köhl, Tomaž Krištof, Gabu Heindl, Rémi Buscot, Alenka Korenjak

 

Lokacija

Fakulteta za arhitekturo UL
Mestni muzej Ljubljana – MGML
terasa biroja Plan Común v  MAO
soseska Ruski car

 

Vstopnina

brezplačno

 

Informacije

Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku. Predavanja v slovenščini bodo v Mestnem muzeju Ljubljana simultano prevedena v angleščino.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa!

infobio(at)mao.si
01/ 54842 74

 

Organizacija

Francoski inštitut v Sloveniji
Goethejev inštitut
Avstrijski kulturni forum
Fakulteta za arhitekturo UL
KUD C3
Architectuul Berlin
MAO

Deli
Skip to content