Dr. Cvetka Požar: Stoletje plakata

24. 6. 2015

Dr. Cvetka Požar: Stoletje plakata

24. 6. 2015

Stoletje plakata: Plakat 20. stoletja na Slovenskem avtorice dr. Cvetke Požar se na več kot 350 straneh in v bogatem slikovnem gradivu ukvarja z razvojem plakata kot medijem vidnega sporočanja s poudarjeno nalogo grafičnega oblikovanja v 20. stoletju.

Razvoj plakata je svoje začetke doživel v tiskarnah, kjer so ga izdelovali za to posebej usposobljeni tiskarski delavci. Njegov razvoj se je nadaljeval z vstopom izobraženih slikarjev in arhitektov na začetku prejšnjega stoletja, dolgotrajnejši proces napredka pa je ta medij najbolj zaznamoval v petdesetih letih, ko so k njegovemu ustvarjanju pristopili avtorji z zavedanjem, da je plakat medij z lastnimi zakonitostmi. 

Delo tipološko in slogovno klasificira in analizira plakate ter izpostavi ključne oblikovne značilnosti plakatov v 20. stoletju in podrobneje pojasnjuje njihovo komunikacijsko vlogo. Vzporedno zajame dogodke, situacije oziroma družbeno politični kontekst v katerem so nastajali plakati.

V treh kronološko razvrščenih poglavjih med drugim analizirane različne tipološke zvrsti plakatov (politični plakati, tržni plakati in kulturni plakati). V predvojem obdobju so izpostavljeni plakati Janka Omahna, Domicijana Serjanika, Petra Kocjančiča in Janeza Trpina. Vojni plakat času druge svetovne vojne je zaznamovan s partizanskimi in domobranskimi plakati. V obdobju med letoma 1945 in 2000, v katerem je plakat doživel velik razcvet, pa so izpostavljeni modernistični dosežki pionirjev slovenskega grafičnega oblikovanja (Edvarda Ravnikarja, Grege Košaka, Jožeta Brumna, Majde Dobravec, Uroša Vagaje, …)  in dosežki kasnejših generacij, ki so v plakatno oblikovanje vnesli večpomensko govorico in stilni pluralizem. Predstavljena so dela vodilnih afišistov 20. stoletja kot je Tomaž Kržišnik, Matjaž Vipotnik, Jani Bavčer, Ranko Novak, Miljenko Licul, Zdravko Papič, Radovan Jenko, Jože Domjan, Novi kolektivizem in številni drugi.

Izdajatelj je Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana in so-izdajatelj Studia Humanitatis. Na voljo je v muzejski trgovini kot tudi v internetni trgovini MAO.

Cena

38€

Deli
Skip to content