Arhitektura v živo: Plečnikov stadion

Arhitektura v živo / 23. 3. 2023 / 17:00

Arhitektura v živo: Plečnikov stadion

Arhitektura v živo / 23. 3. 2023 / 17:00

*MESTA SO ZAPOLNJENA*

 

Vodita: Urška Škerl, Tomaž Štoka

 

Zbirno mesto: Vhod na stadion pred Glorieto na Vodovodni cesti (nasproti šole dr. Vita Kraigherja)

 

Orlovski stadion v Ljubljani je bil zgrajen v času med obema vojnama po zamislih arhitekta Jožeta Plečnika. Stadion so zgradili za Bežigradom, na poprej večinoma še neposeljenem območju severno od mesta, ki je po prvi svetovni vojni, deloma tudi na podlagi Plečnikovega regulacijskega načrta za Svetokriški okraj, doživljalo intenziven razvoj.

 

Plečnikov opus je z vpisom nabora ljubljanskih stvaritev na Unescov seznam svetovne dediščine leta 2021 tudi uradno pridobilo globalni pomen. Stadion, ki (še) ni del omenjenega seznama, pa je v zadnjem desetletju in pol postal predvsem preizkusni kamen družbenega odnosa do dediščine in polje konflikta med različnimi interesi. Na vodenem ogledu, ki je del spremljevalnega programa razstave UNIVERSUM PLEČNIK: Od delavnice do mita, bomo obhodili območje, predstavili obstoječe kvalitete kompleksa in se pogovorili o plasteh pomena dediščine in njenega varovanja. Muzej za arhitekturo in oblikovanje ni dobil dovoljenja za vstop na stadion, zato bo potekal ogled iz javnih zemljišč v okolici.

 

Urška Škerl je krajinska arhitektka, piska, sodelavka platforme Landezine ter polimedijskega Inštituta Egon March. V projektu Zemljokrog je raziskovala razvoj koncepta prostora, njegove parcelacije in lastništva skozi termin javno dobro.

 

Tomaž Štoka je umetnostni zgodovinar in sokustos razstave UNIVERSUM PLEČNIK: Od delavnice do mita, ki je trenutno na ogled v MAO. Bil je tudi sokustos razstave Dela Jožeta Plečnika v Ljubljani: Oblikovanje mesta po meri človeka v MAO ter soavtor razstave Plečnik in sodobnost: Pojmovnik v MGML. Koordiniral je delovno skupino za pripravo nominacije izbranih Plečnikovih del za vpis na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine, ter urednik uspešnega nominacijskega dosjeja. V okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje skrbi za naloge UNESCO krovnega upravljanja Plečnikove dediščine.

Deli
Skip to content