Zadružni modeli za prekarne delavce

Zadružni modeli za prekarne delavce

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«, katerega namen je oblikovati zadružni poslovi model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev, opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost. V ta namen je razpisanih nekaj več kot 195.000 evrov sredstev. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Rok za prijave na razpis je 4.12..

Več o razpisu>>

Razpisna dkumentacija >>

 

Povezava
http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/11440/

Deli
Skip to content