Javni poziv za 2018 YOSTAR – Young Styrian Architecture

Javni poziv za 2018 YOSTAR – Young Styrian Architecture

Namen poziva je poiskati projekte s področja aktualne štajerske arhitekturne produkcije v regionalnem in mednarodnem kontekstu. Sodelujoči arhitekti in arhitekturni biroji bodo ob izvedenem ali načrtovanem avtorskem projektu, ki po njihovem mnenju predstavlja najbolj relevantno interpretacijo njihove arhitekturne misli, predstavili tudi projekt, ki jim služi kot inspiracija oz. je najbolj vplival na njihovo arhitekturno ustvarjanje.

YOSTAR krepi prisotnost in povezovanje avstrijske in slovenske arhitekture tako v nacionalni kot tudi mednarodni javnosti. Projekt s tem pomembno prispeva h krepitvi trajnostnega razvoja kulture v smislu mednacionalnega dojemanja avstrijske in slovenske Štajerske kot nadregije. Neozirajoč se na državne meje, projekt širšo štajersko regijo prikazuje kot primer žive in delujoče medkulturnosti. Avstrija in Slovenija, skozi stoletja povezani sosedi, morata po (ponovni) premostitvi notrajnih evropskih meja obuditi stare vezi in okrepiti medsebojno regijsko izmenjavo.
Razstava vseh prispelih projektov bo ponudila nepopačen vpogled v stanje sodobne aritekturne produkcije v regiji.

Razstave:
20. junij – 8. julij 2018 Haus der Architektur HDA Graz, Avstrija
September – oktober 2018 Hiša Arhitekture Maribor, Slovenija
30. november – 8. december 2018 Architektur Galerie Berlin, Nemčija

Publikacija:
Ob razstavi bo izšla publikacija v nemškem, slovenskem in angleškem jeziku. V njej je predvidena objava vseh na razstavi sodelujočih projektov oz. birojev in arhitektov.

Pogoji sodelovanja:
Do sodelovanja so upravičene vse pravne, fizične osebe in skupine, ki delujejo kot arhitekti/arhitektke ali gradbeni inženirji/inženirke oz. ustvarjalke/ustvarjalci arhitekture, ki so biro ustanovili oz. prevzeli po letu 2000 IN so študirali bodisi na Tehnični univerzi v Gradcu bodisi na Univerzi v Mariboru, ALI so rojeni, živijo oz. delujejo na območju imenovanem „Styria“ (področje Štajerske v Avstriji in Sloveniji) , ALI pa je projekt, ki ga bodo prijavili na razstavo, realiziran oz. načrtovan na področju širše štajerske regije. Avtorji s prijavo projekta soglašajo z objavo predanega gradiva za potrebe promocije razstave in publikacije v medijih. Avtorji se s prijavo odpovedujejo izplačilu vseh denarnih nadomestil oz. honorarjev za tisk gradiva na razstavi. Sodelujoči avtorji s prijavo potrjujejo, da razpolagajo z avtorskimi pravicami slikovnega, tekstualnega in ostalega gradiva, ki ga prilagajo prijavi, ter soglašajo z nadaljnjo obdelavo slikovnega materiala za potrebe priprave razstave in publikacije (kontrast, svetlost, barve). Sodelujoči avtorji s prijavo prevzemajo odgovornost za vsebino poslanega tekstualnega in slikovnega gradiva. Prijava velja kot pooblastilo za objavo priloženega gradiva. Uredniški odbor si pridrzuje pravico do lekture besedil in odprave pravopisnih napak.

Rok za oddajo projektov:
2. maj 2018

Pravila in način prijave v slovenskem jeziku>>

Več informacij >>

Deli
Skip to content