Iščem stanovanje…

25.00

Zgodovina organizirane stanovanjske gradnje pri nas je obenem tudi zgodovina različnih pristopov k reševanju stanovanjske krize. Ekonomske, družbene, vojne in politične razmere so v dvajsetem stoletju stanovanjske razmere zaostrovale, obenem pa so tudi razvijale številne velikopotezne rešitve stanovanjskega problema za dinamično, hitro spreminjajočo se družbo. Na vprašanje, kaj je sodobno, zdravo, ekonomično, okolju prijazno, velikodušno in prilagodljivo stanovanje, moramo danes iskati nove odgovore. Vendar številne uspešne, ambiciozne, humane in prilagodljive stavbe in soseske organizirane stanovanjske gradnje dvajsetega stoletja niso samo dediščina preteklosti. So tudi zgrajeni opomnik, da je mogoče ustvarjati solidarnejše bivalno okolje za vse. Zato sprehod po kakovostno zasnovanih četrtih in soseskah iz preteklosti pomeni tudi možnost, da začnemo tu in zdaj načrtovati resnično sodobno in vsem dostopno trajnostno bivalno okolje za enaindvajseto stoletje.

Knjiga Iščem stanovanje … sto let organizirane stanovanjske gradnje je rezultat raziskave in istoimenske razstave v Muzeju za oblikovanje in arhitekturo in oblikovanje  (2021–2022). Sestavljajo jo trije eseji (o organizirani stanovanjski gradnji predvojnega in povojnega obdobja ter o stanju organizirane stanovanjske gradnje v obdobju po osamosvojitvi), predstavljeni pa so tudi številni študijski primeri izvedenih stavb in sosesk, ki jim je dodano bogato vizualno in dokumentarno gradivo. Knjigo avtorjev Ajde Bračič, Andraža Keršiča, dr. Miloša Kosca in dr. Boga Zupančiča je oblikoval Primož Pislak, izdal pa Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), s podporo – sponzorstvom Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

Na zalogi

Šifra: 901185 Kategorija:

Opis

Uredniški odbor: Ajda Bračič, Andraž Keršič, dr. Miloš Kosec, dr. Bogo Zupančič

Izdal in založil: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)

Ljubljana 2021, slo., ill.

160 strani

ISBN 978-961-6669-82-5

 

Iščem stanovanje...

25.00

Na zalogi