OLOK, Razširitev okrajnega ljudskega odbora – Kranj, situacija

Ime predmeta: načrt
Avtor: EDVARD RAVNIKAR
Datacija: 18.6.1955

V Kranju stoji ena najbolj reprezentativnih zgradb javne uprave iz časa socialistične Jugoslavije. Arhitekt Edvard Ravnikar je zgradbo spretno postavil v sredino stavbnega otoka, tako da gleda na trg skozi njegov nezaključeni vogal. Postavljena je v povsem drugačen odnos z mestom, kot so bila dotedanja, večinoma avstro-ogrska upravna poslopja. Za zgradbo je bil razpisan interni natečaj, ki se je z razglasitvijo rezultatov končal marca 1955. Arhitekti so morali v projektu zagotoviti dvorane za zasedanje okrajnega ljudskega odbora, prostore za različne organizacije, vojni odsek in javno tožilstvo. Natečajna naloga je arhitektom dopuščala dopolnitev programa s stanovanji.
V MAO hranimo Ravnikarjeve risbe, ki prikazujejo razvoj projekta do junija 1955, ko je Ravnikar izdelal idejni projekt. Iz načrta situacije je razvidno, kako stavba OLO obkroža trg. Kompleks je razčlenjen na dvoransko zgradbo, ki obvladuje os trga, in pisarniško krilo, ki se pravokotno pripenja na staro zgradbo. Stanovanjska zgradba je v pritličju dopolnjena s kavarno, ki ločuje trg od stanovanjskih dvorišč.

Mere: v = 48 cm; š = 49,3 cm
Številka predmeta: 534:LJU;0029966
Material: PAVS PAPIR
Tehnika: SVINČNIK; ČRN TUŠ
Deli
Skip to content