Novica

Zaposlimo ORGANIZATORJA STIKOV Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO – M/Ž

25. 04. 2024

Novica

Zaposlimo ORGANIZATORJA STIKOV Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO – M/Ž

25. 04. 2024

Podroben opis delovnega mesta:

 

POSREDOVANJE INFORMACIJ POSAMEZNIKOM IN SREDSTVOM JAVNEGA OBVEŠČANJA, OBLIKOVANJE PRIMERNIH STROKOVNIH MUZEJSKIH PROMOCIJSKIH PROGRAMOV (V SODELOVANJU S KUSTOSI IN VODJO TRŽENJA), PRIPRAVA TISKOVNIH KONFERENC, PRIPRAVA POROČIL IN MEDIJSKIH PRISPEVKOV, PROPAGIRANJE MUZEJSKE DEJAVNOSTI V MEDIJIH, OBJAVLJANJE POLJUDNIH BESEDIL O MUZEJSKIH VSEBINAH, PRIPRAVA BESEDIL IN FOTOGRAFIJ ZA OBJAVO V MEDIJIH, PRIDOBIVANJE NOVIH ZNANJ S PODROČJA SODOBNIH MEDIJEV IN PODROČJA MUZEJA, UREJANJE MUZEJSKIH SPLETNIH STRANI, PRIPRAVA PROMOCIJSKIH ORODIJ (TUDI V TUJIH JEZIKIH), OSTALA STROKOVNA DELA, PRIPRAVA POLITIKE RAZVOJA STIKOV Z JAVNOSTMI, PRIPRAVA NAČRTA TRŽENJA IN KOMUNICIRANJA (S KUSTOSI IN VODJO TRŽENJA), PRIPRAVA NAČRTA OGLAŠEVANJA (V SKLOPU NAČRTA TRŽENJA), PRIPRAVA ANALIZ TRGA (SKUPAJ S KUSTOSOM PEDAGOGOM IN OSTALIMI ZAPOSLENIMI, KI DELAJO Z OBISKOVALCI), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEŠKEGA NAČRTA IN DRUGIH SKUPNIH DOKUMENTOV MUZEJA, KI SE NAVEZUJEJO NA TRŽENJE IN PROMOCIJO, SODELOVANJE PRI POSTAVITVI STALNIH IN OBČASNIH (LASTNIH IN GOSTUJOČIH) RAZSTAV, ISKANJE IN IZBOR PROMOCIJSKIH MEDIJEV (TISKANI, ELEKTRONSKI,…), VODENJE SEZNAMOV OBISKOVALCEV, SKUPIN IN ČLANOV MUZEJSKEGA KLUBA, SODELOVANJE S SORODNIMI SLUŽBAMI DOMA IN V TUJINI, PRIPRAVA MEDNARODNIH MUZEJSKIH PROJEKTOV, SEZNANJENOST IN USKLAJENOST Z DELOM KUSTOSOV, POSEBNO KUSTOSA PEDAGOGA.

 

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0329
Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, drugo
Alternativna izobrazba: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0399
Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, drugo

 

Trajanje zaposlitve: določen čas 10.3.2029

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev

Poskusno delo: 6 mesecev

 

Zahtevano znanje jezikov:

AN – angleški jezik razumevanje-tekoče govorjenje-zelo dobro pisanje-zelo dobro
SL – slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče

 

Zahtevana rač. znanja:

1 – urejevalniki besedil – 2 – zahtevno
2 – delo s preglednicami – 1 – osnovno
4 – delo z bazami podatkov – 1 – osnovno
6 – poznavanje računalniških omrežij – 1 – osnovno
7 – poznavanje operacijskih sistemov – 1 – osnovno

 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: delovno področje muzeja, humanistična, organizacijska ali komunikološka smer, sposobnost za timsko delo, samostojno odločanje, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja, inovativnost pri iskanju novih možnosti s področja oglaševanja in promocije, kreativnost, zaželen vozniški izpit B kategorije

 

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontaktna oseba: TANJA VERGLES, 01 548 42 70, mao@mao.si

Rok za prijavo kandidatov: 15.5.2024

Deli
Skip to content