Nove Fužine so danes ena najbolj prijaznih sosesk v Ljubljani. Premišljeno načrtovana soseska, zgrajena v modernističnem duhu, z obilico zelenih in rekreativnih površin in z infrastrukturo, ki je potrebna za kvalitetno bivanje, je po številu prebivalcev največja v Sloveniji. S podžupanom Rokom Žnidaršičem in predsednikom sveta Četrtne skupnosti Moste Igorjem Boletom se bo o prihodnosti naselja pogovarjal dr. Miloš Kosec. Vabljeni, da se nam pridružite!

 

Skip to content