Svetloba kot barva: obarvana in barvna fotografija na Slovenskem od začetkov do leta 1945

17. 4.—17. 8. 2014

Svetloba kot barva: obarvana in barvna fotografija na Slovenskem od začetkov do leta 1945

17. 4.—17. 8. 2014

Razstava ponuja prvi pregled obarvane in barvne fotografske produkcije na slovenskih tleh od začetkov sredi 19. stoletja do leta 1945. Najprej govorimo o raznih obarvanjih, toniranih in monokromnih tehnikah, od začetka 20. stoletja pa o prvih pravih barvnih podobah, tj. diapozitivih, izdelanih po standardiziranem aditivnem postopku, imenovanem avtokromna plošča. Z njo so se od leta 1907 ukvarjali akademski slikar in lutkar Milan Klemenčič iz Ajdovščine, ljubljanski lekarnar Gabrijel Piccoli ter prva dama slovenske barvne fotografije, ljubiteljska fotografinja Jela Repič. S tem postopkom je izpričano snemal tudi znameniti pionir slovenskega filma Karol Grossmann. Fotografirali so predvsem družinske člane in bili pri tem zavezani realističnemu podajanju. Od tega odstopa le Milan Klemenčič, ki je v cvetličnih aranžmajih iskal barvitost, značilno za postimpresionistična slikarska dela.

V dvajsetih in prvi polovici tridesetih let so fotografi v slovenskem prostoru uporabljali t.i. barvne plošče Agfa. Ohranjenih je manj kot deset, znano pa je, da sta z njimi snemala celjski poklicni fotograf Josip Pelikan ter Pavel Kunc iz znane ljubljanske fotografske družine, ki se je z barvno seznanil na uglednem dunajskem višješolskem grafičnem zavodu. Med maloštevilnimi podobami, diapozitivi, prednjačijo modni damski portreti.

V drugi polovici tridesetih let so na trgu barvne fotografije zavladali diapozitivi po subtraktivnem postopku in velike fotografske družbe, ameriški Kodak in nemška Agfa, ki sta postopoma izrinili še aditivni, a sočasni diapozitiv Dufeycolor. Standardizirani procesi, zadovoljiva kvaliteta, velikoserijska proizvodnja, spretno trženje in dostopne cene so povzročili prvi pravi razcvet barvnega diapozitiva tudi na Slovenskem. Ocenjujemo, da je iz tega časa znanih ok. 2000 barvnih posnetkov.

Zlasti so se tedaj uveljavili člani Fotokluba Ljubljana, novinar Karlo Kocjančič iz Ljubljane ter lekarnar Ivo Koželj in elektrotehnik Slavko Smolej, oba z Jesenic, ter nekateri neodvisni fotografi, tako Ljubljančana profesor matematike in fizike Franc Bajd in poklicni fotograf Peter Lampič ter ljubitelj Mirko Križnar iz Kranja. Izhodiščne krajine, portrete, žanr in tihožitja so dopolnili posnetki gibanja in javnih dogodkov, prizori mestnih eksterierov in interierov ter podobe industrijskih objektov. Realistični pristop je večina avtorjev nadgradila tudi z eksperimentalnimi posnetki v slabih in monokromnih svetlobnih razmerah ter z barvnimi študijami, atmosferskimi sekvenčni posnetki in modernističnimi kompozicijskimi serijami. V poglavje o rabi barvne fotografije v naravoslovju iz tega časa sodijo zaporedja posnetkov za potrebe poljudne botanike.

Število izdelanih in ohranjenih barvnih fotografij na papirju iz tega časa je v slovenskih zbirkah skromno, njihova izdelava pa je bila v celoti navezana na tujino. 

Medvojne razmere so težišče fotografije spet potisnile k njenemu dokumentarnemu polu. Glede na zgoščenost in usodnost dogajanja ter na razmere, v katerih so nastajala, so barvna poročila fragmentarna, večinoma anonimna in razdeljena na vojskujoče se strani, na pričevanja z nemških in italijanskih stališč ter s pozicije posameznih predstavnikov slovenske civilne družbe, mdr. ljubljanskega sodnika dr. Jakoba Prešerna. Priča smo številnim, a žal prav tako anonimnim posnetkom iz partizanskega življenja na eni ter manj številnim poročilom o domobranskem gibanju na drugi strani. Med partizanskimi fotoreporterji, katerih barvni posnetki so ohranjeni, je znan Čoro Škodlar, na severozahodnem obrobju slovenskega prostora pa so snemali tudi vojaki in častniki ameriške vojske, ljubiteljski fotografi Cruz Rios, John Woodward in William Ferguson. Zlasti slednji je fotografiral tudi v Furlaniji–Julijski krajini ter na Avstrijskem Koroškem.

Zgodovinski pregled tega obdobja zaključujejo pomirjujoči krajinski in portretni posnetki dr. Janeza Milčinskega iz prvih povojnih mesecev.

Ker so bili vsi omenjeni postopki od avtokromne plošče naprej diapozitivi in torej odvisni od projekcije, bo na razstavi prikazan tudi razvoj projekcijske tehnike od laterne magike preko kinematografov in diaprojektorjev do epidiaskopov, ki so bili zlasti primerni za uporabo pri šolskem pouku. Vsi predmeti izvirajo iz slovenskih javnih in zasebnih zbirk.

Del razstave prikazuje tudi primere barvnega tiska iz obravnavanega obdobja, tako razglednice kot prve barvne posnetke, objavljene v ilustriranih revijah.

V celoti bo na razstavi prikazano ok. 300 del, zaradi občutljivosti materiala predvsem kot reprodukcije. Predstavljeni bodo posamezni avtorski opusi in najpomembnejši tehniški, tematski in konceptualni sklopi.

Na razstavi bo zastopano gradivo iz zbirke MAO ter iz zbirk številnih slovenskih muzejev, galerij in drugih ustanov: iz Gornjesavskega muzeja na Jesenicah, Gorenjskega muzeja v Kranju, Mestne knjižnice–Slovanske knjižnice, Ljubljana, Moderne galerije, Ljubljana, Muzeja novejše zgodovine, Celje, Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, Muzeja Velenje, Narodne galerije, Ljubljana, Narodnega muzeja Slovenije, Ljubljana, Tehniškega muzeja Slovenije, Ljubljana (Bistra), Slovenske kinoteke, Ljubljana, Slovenske šolskega muzeja, Ljubljana, iz Denver Public Library, Kolorado, ZDA, ter iz več zasebnih zbirk.

Ob razstavi bo izšel katalog na okoli 250 straneh. Vseboval bo spremno študijo, življenjepise avtorjev, bibliografijo, katalog del in okoli 150 barvnih reprodukcij.

 

Kustos: dr. Primož Lampič

Razstavo je omogočilo Ministrstvo za kulturo.
Del festivala:

Medijski pokrovitelj:
    
 Podpornik:
 

 

Otvoritev

Četrtek, 17. april 2014, ob 19.00

 

Vstopnina

Po ceniku muzeja.
Za člane MAO brezplačno!

Program

Vodeni ogledi
20. 4. dr. Primož Lampič »
27. 4. Katarina Metelko »
11. 5. Dejan Vončina »
25. 5. Katarina Metelko »
8. 6. mag. Urša Kosmač Marc » (namesto dr. Sarivala Sosiča).
22. 6. mag. Urša Kosmač Marc (odpade!)
3. 8. dr. Damir Globočnik »
17. 8. dr. Primož Lampič »

Nedeljske ustvarjalnice »

Predavanja
24. 4. Predstavitev postopka cianotipije »
22. 5 Barvni vid: fiziologija gledanja v barvah »
5. 6. Kako torej stroj naredi sliko? »

 

Informacije

T: 01 5484 280/274
E:

Skip to content