Razstava natečajnih rešitev za Center znanosti

21. 3.—4. 4. 2019

Razstava natečajnih rešitev za Center znanosti

21. 3.—4. 4. 2019

Na razstavi se predstavljajo rezultati mednarodnega arhitekturnega natečaja, ki ga je oktobra lani objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Na natečaj je prispelo 42 natečajnih elaboratov, od tega jih je bilo 39 pripuščenih v ocenjevanje. Približno polovica natečajnih elaboratov je delo tujih avtorjev. Prvo nagrado pa je prejel arhitekturni studio Dekleva Gregorič arhitekti.

Osnovni namen natečaja je bil pridobiti strokovno najustreznejšo arhitekturno rešitev “Centra znanosti” in urbanistično zasnovo umestitve “Centra znanosti” znotraj natečajnega območja. “Center znanosti” mora biti zasnovan kot tehnološko napredna in inovativna stavba, ki bo omogočala umestitev najaktualnejših tehnologij in sistemov, in sicer skozi celotno življenjsko obdobje, kot živ organizem idej in rešitev. Na natečaj je prispelo 42 natečajnih elaboratov, od tega jih je bilo 39 pripuščenih v ocenjevanje. Približno polovica natečajnih elaboratov je delo tujih avtorjev.

“Center znanosti” bo demonstracijski objekt, namenjen promociji in popularizaciji znanosti, raziskovanja, tehnologij, inovacij in (vseživljenjskega) učenja skozi eksperimente in prikaze dosežkov znanosti, gospodarstva in kulture. Obiskovalci bodo lahko videli in preizkusili številne interaktivne naprave, specializirane za prikaz posameznih odkritij različnih znanstvenih disciplin kot tudi interdisciplinarnosti. Spoznavali pa bodo lahko tudi vrhunske inovativne slovenske produkte in znanstvena dognanja na preprost, razumljiv in predvsem zanimiv način. V “Centru znanosti” bo na enem mestu prikazano, kaj Slovenija zna in zmore.

Izgradnja “Centra znanosti” je načrtovana v Trnovem v Ljubljani, na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in Republike Slovenije. Vrednost naložbe je ocenjena na dobrih 26 milijonov evrov in bo predvidoma financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ta bo zagotovil dobrih 16 milijonov evrov, ostalo pa bodo drugi viri, med drugim  tudi sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ocenjevalna komisija je prvo nagrado za najboljšo arhitekturno rešitev podelila arhitekturnemu studiu Dekleva Gregorič arhitekti, prejemnik druge nagrade  je španski arhitekturni biro Arquivio Arquitectura SLP, tretjo nagrado pa je prejmel IT INVEST, d. o. o.

Poleg omenjenih nagrad je ocenjevalna komisija podelila tudi posebna priznanja arhitekturnim birojem OFIS arhitekti, d. o. o, Arhitektura, d. o. o. in Skupaj arhitekti, d. o. o, ter Ravnikar Potokar arhitekturni biro d o. o., saj je prepoznala, da so z natečajnimi predlogi pomembno doprinesli k stroki.

Ocenjevalna komisija je svojo odločitev, da prvo nagrado podeli avtorskemu timu arhitekturnega studia Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje, d. o. o., utemeljila z besedami: “Projekt temelji na idealni geometriji kroga, ki izhaja iz narave in seže od atoma do planeta, od nano delcev do galaktičnih razsežnosti, obenem pa je tudi prispodoba univerzalnosti in naravne oblike samo-organizacije. Krog je torej izhodišče prostorske in programske sheme objekta “Centra znanosti”, ki je zasnovan kot serija krožnih paviljonov v parku, povezanih v celoto s skupnim javnim prostorom. Prostorsko in programsko je objekt zasnovan kot hierarhija serije krožnih volumnov različnih velikosti s centralno postavljenim največjim volumnom osrednjega razstavnega prostora, z ikoničnim volumnom planetarija, s kavarno ob Barjanski cesti, ki služi kot prostorski znak ob glavni mestni aveniji, s paviljonom z znanstveno restavracijo in prostori za sestanke ob Gradaščici, s paviljonom z galerijo in ‘showroom-om’ ter s paviljonom z medijskim središčem in prostori uprave ob Riharjevi ulici.
 
Skupni javni prostor, ki povezuje krožne volumne paviljonov, služi kot avla z info centrom, garderobami in trgovino, kar omogoča ločen dostop do vseh programov “Centra znanosti”. Razmestitev programa v objektu je ustrezna in omogoča delitev na manjše programske sklope, ki lahko obratujejo povsem samostojno preko ločenih vhodov. Povezovalna streha nad skupnimi prostori pritličja je urejena kot ozelenjena terasa, ki se navezuje na znanstveno restavracijo in planetarij. Zelena streha nad najvišjim volumnom osrednjega razstavnega prostora je namenjena igri in učenju, z najatraktivnejšimi pogledi proti mestu. V hierarhično in tipološko zelo neartikuliranem prostoru je ocenjevalno komisijo prepričal predlog oblikovanja “Centra znanosti” v obliki serije paviljonov v širši parkovni ureditvi. V primerjavi z ostalimi predlogi, ki predlagajo bodisi značilni tip muzejskega objekta, ali delno vkopan objekt v poudarjeno oblikovani topografiji, je po mnenju ocenjevalne komisije predlog avtonomnega paviljona v parku najustreznejši. Natečajni elaborat izstopa zaradi navedenih odlik arhitekturno urbanistične zasnove, obenem pa tudi glede prostorsko programske organizacije.”

Več o natečaju>>

 

Lokacija

MAO
Pot na Fužine 2

 

Vstopnina

brezplačno

 

Organizacija

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ZAPS

Deli
Skip to content