Razstava IŠČEM STANOVANJE … Sto let organizirane stanovanjske gradnje se v prilagojeni različici seli v Maribor!

12. 4.—12. 7. 2022

Razstava IŠČEM STANOVANJE … Sto let organizirane stanovanjske gradnje se v prilagojeni različici seli v Maribor!

12. 4.—12. 7. 2022

Lokacija: Hiša arhitekture Maribor ter različne lokacije v javnem prostoru Maribora

 

Odmevna razstava Iščem stanovanje … Sto let organizirane stanovanjske gradnje se v prilagojeni različici seli v Maribor. Zgodovina organizirane stanovanjske gradnje pri nas je obenem tudi zgodovina različnih pristopov k reševanju stanovanjske krize. Ekonomske, družbene, vojne in politične razmere so v dvajsetem stoletju stanovanjske razmere zaostrovale, obenem pa so tudi razvijale številne velikopotezne rešitve stanovanjskega problema za dinamično, hitro spreminjajočo se družbo. Stanovanjska kriza je morda res kontinuirana in kronična, vendar to ne pomeni, da je bila vedno enako zaostrena. Podatki kažejo, da so probleme stanovanjske gradnje najbolje reševali za časa Kraljevine Jugoslavije! Na vprašanje, kaj je sodobno, zdravo, ekonomično, okolju prijazno, velikodušno in prilagodljivo stanovanje, moramo danes seveda iskati nove odgovore.

 

Pot od Hutterjevega bloka do pravkar dograjene soseske Pod Pekrsko gorco

Razstava je zasnovana kot informativna pot po javnem prostoru Maribora od prve postaje pred Hišo arhitekture in v neposredni bližini Hutterjevega bloka do pravkar dograjene soseske Pod Pekrsko gorco na drugi strani mesta. Skozi primere organizirane stanovanjske gradnje iz različnih časovnih obdobij izpostavljamo predstavljamo področja zadružne gradnje, realiziranih bivanjskih idealov predvojnega in povojnega obdobja, velikih sosesk iz druge polovice dvajsetega stoletja, zgradb s socialnimi, kadrovskimi, samskimi, študentskimi in drugimi specializiranimi stanovanji ter javne gradnje lastniških in najemnih stanovanj po osamosvojitvi.

Stanovanjska stiska ni individualni, ampak družbeni problem!

 

Sprehod po kakovostno zasnovanih četrtih in soseskah iz preteklosti pomeni možnost, da začnemo tu in zdaj načrtovati resnično sodobno in trajnostno bivalno okolje za enaindvajseto stoletje. 

 

Razstavo Iščem stanovanje … sto let organizirane stanovanjske gradnje je pripravil Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) s podporo – sponzorstvom Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, ki v slovenskem prostoru deluje kot javni finančni in nepremičninski sklad in je oktobra 2021 obeležil 30-letnico svojega delovanja.

 

Dostop do knjige =>>Iščem stanovanje … sto let organizirane stanovanjske gradnje, ki  je nastala kot rezultat raziskave in istoimenske razstave.

 

Kustosi: Ajda Bračič, Andraž Keršič, dr. Miloš Kosec, dr. Bogo Zupančič 

 

Deli
Skip to content