Nonument Group: Razstava je na terenu

25. 5.—25. 7. 2021

Nonument Group: Razstava je na terenu

25. 5.—25. 7. 2021

V Projektnem prostoru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje se Nonument Group predstavlja z razstavo, ki so jo pomenljivo poimenovali: Razstava je na terenu. Avtorji se osredotočajo na vprašanje fenomena nonument, s čimer označujemo arhitekturo, spomenike, javne prostore in infrastrukturo, katerih pomen se je spremenil kot posledica družbenih ali političnih sprememb. Razstava nas uvede v delo umetniško-raziskovalne skupine skozi predstavitev registra nonumentov in izvedenih umetniških intervencij ter napoved dogodkov na terenu.

Nonument Group namreč z analizami zgodovinskega konteksta, terenskimi označitvami in/ali umetniškimi intervencijami v svojem delu prepleta prostore preteklosti in sedanjosti, prostore vsakdana in umetnosti. Postavitev, ki sicer meri na predstavitev metode dela v treh sklopih, hkrati z njo tudi polemizira: z registrom, ki ni zaključen, odpira vprašanje arhiva, umetniške intervencije prikazuje zgolj kot fragmente izvedenih del, prihajajoče terenske označitve nonumentov povezuje z dogodki, ki se bodo odvili za časa trajanja razstave izven muzeja, dokumentarno gradivo pa bo dodano naknadno. Postavitev je zato zgolj nezaključena celota, ki se nenehoma dopolnjuje in, kar je bistveno, pozornost usmerja na teren, izven muzejskega prostora.

Razstava je na terenu tako fenomen nonument osvetljuje na tri načine ter skozi večplastno izkušnjo odpira vprašanje možnosti vzporednega dojemanja različnih dislociranih dogodkov in časovnih prelomov ter skozi prostor raziskuje izmuzljivo mejo med arhitekturo, umetnostjo, spominom in dediščino.

 

Postavitev v muzeju bo dopolnjena z izvedbo treh dogodkov na terenu:

NONUMENT GROUP
Nonument Group se na različne načine ukvarja s procesi spominjanja in pozabe v prostoru. Po eni strani se dejavnosti dotikajo umetniških intervencij, po drugi pa ustvarjanja registra nonumentov, s katerim skupina raziskuje, mapira in arhivira arhitekturo, spomenike, javne prostore, infrastrukturo, katerih pomen se je spremenil zaradi družbenih ali političnih sprememb. Umetniške intervencije v nasprotju z registrom osvetljujejo dileme skozi estetsko izkušnjo sedanjosti ter z raziskovanjem raznolikih umetniških pristopov preizprašujejo pomen dediščine v prostoru. Nonument Group je raziskovalno-umetniški kolektiv, ki ga sestavljajo Neja Tomšič, Martin Bricelj Baraga, Nika Grabar in Miloš Kosec. Pri svojih projektih sodeluje s številnimi soustvarjalci, raziskovalci in umetniki v mednarodnem kontekstu.

 

Produkcija: MoTA – Muzej tranzitornih umetnosti
Koprodukcija: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Koprodukcija dogodka na TGH-64: Muzeji in galerije mesta Ljubljane

Deli
Skip to content