Nonument: Razsava je na terenu

Nonument: Razsava je na terenu

V Projektnem prostoru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje se Nonument Group predstavlja z razstavo, ki so jo pomenljivo poimenovali: Razstava je na terenu. Avtorji se osredotočajo na vprašanje fenomena nonument, s čimer označujemo arhitekturo, spomenike, javne prostore in infrastrukturo, katerih pomen se je spremenil kot posledica družbenih ali političnih sprememb. Razstava nas uvede v delo umetniško-raziskovalne skupine skozi predstavitev registra nonumentov in izvedenih umetniških intervencij ter napoved dogodkov na terenu.

 

Nonument Group namreč z analizami zgodovinskega konteksta, terenskimi označitvami in/ali umetniškimi intervencijami v svojem delu prepleta prostore preteklosti in sedanjosti, prostore vsakdana in umetnosti. Postavitev, ki sicer meri na predstavitev metode dela v treh sklopih, hkrati z njo tudi polemizira: z registrom, ki ni zaključen, odpira vprašanje arhiva, umetniške intervencije prikazuje zgolj kot fragmente izvedenih del, prihajajoče terenske označitve nonumentov povezuje z dogodki, ki se bodo odvili za časa trajanja razstave izven muzeja, dokumentarno gradivo pa bo dodano naknadno. Postavitev je zato zgolj nezaključena celota, ki se nenehoma dopolnjuje in, kar je bistveno, pozornost usmerja na teren, izven muzejskega prostora.

 

Razstava je na terenu tako fenomen nonument osvetljuje na tri načine ter skozi večplastno izkušnjo odpira vprašanje možnosti vzporednega dojemanja različnih dislociranih dogodkov in časovnih prelomov ter skozi prostor raziskuje izmuzljivo mejo med arhitekturo, umetnostjo, spominom in dediščino.

 

Postavitev v muzeju bo dopolnjena z izvedbo treh dogodkov na terenu:

 

  • junija s projektom Tukaj se nič ne more zgoditi, zvočno vožnjo po Severjevi garažni hiši, v sklopu dogodkov pred odprtjem Cukrarne, novega prostora za sodobno umetnost,
  • junija z intervencijo na Bloudkovi skakalnici, katere usoda se je ravnokar zasukala v smer ohranitve in preureditve tega nonumenta na Šišenskem hribu,
  • julija z zaključnim dogodkom v paviljonu Belvedere Vile Bled.

 

NONUMENT GROUP

Nonument Group se na različne načine ukvarja s procesi spominjanja in pozabe v prostoru. Po eni strani se dejavnosti tičejo umetniških intervencij, po drugi pa ustvarjanja registra nonumentov, s katerim skupina raziskuje, mapira in arhivira arhitekturo, spomenike, javne prostore, infrastrukturo, katerih pomen se je spremenil zaradi družbenih ali političnih sprememb. Umetniške intervencije v nasprotju z registrom osvetljujejo dileme skozi estetsko izkušnjo sedanjosti ter z raziskovanjem raznolikih umetniških pristopov preizprašujejo pomen dediščine v prostoru. Nonument Group je raziskovalno-umetniški kolektiv. Ustanovila sta ga Martin Bricelj Baraga in Neja Tomšič, ki pri svojih projektih sodelujeta s številnimi soustvarjalci, raziskovalci in umetniki v mednarodnem kontekstu. Skupina trenutno deluje v Ljubljani, njena osrednja člana pa sta še Miloš Kosec in Nika Grabar.

 

www.nonument.org

 

Produkcija: MoTA – Muzej tranzitornih umetnosti

Koprodukcija: Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Koprodukcija dogodka na TGH-64: Muzeji in galerije mesta Ljubljane

Deli
Skip to content