Igra – IgraČe

15. 5.—15. 7. 2018

Igra – IgraČe

15. 5.—15. 7. 2018

Izbor igrač iz zbirke Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti, je notranje motivirana, svobodna in za otroka prijetna.1 Pomeni najpomembnejši način učenja otroka in osnovo za razvoj mišljenja. Otroci se z igranjem učijo ter lažje razumejo, povežejo in osmislijo vse tisto, kar so se naučili prek svojih idej, občutkov in odnosov z drugimi.2 Osnova otrokove igre je igrača – ta igri daje vsebino in idejo, zato je kakovost igrače, še posebej v sodobni potrošniški družbi, zelo pomembna.

Razstavljene igrače so del zbirke MAO in tvorijo pomembno poglavje slovenske oblikovalske dediščine; njihova pridobitev je povezana z začetki Bienala industrijskega oblikovanja (BIO) v šestdesetih letih in vse do konca devetdesetih let, kjer so bile postavljene na ogled, mnoge od njih pa so bile tudi nagrajene.3

Prvi slovenski uspehi na področju kakovostno oblikovanih igrač so povezani s tovarno Ciciban iz Mirna ter z izolsko Mehanotehniko v poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih 20. stoletja. Posebej velja izpostaviti oblikovalca Oskarja Kogoja in Sergia Gobba. Njune igrače so bile ovrednotene kot dobre in so bile mnogokrat nagrajene, tudi zunaj slovenskih meja.4

Igrače iz zbirke MAO so predvsem za funkcijsko igro (ropotuljice, vedra in lopatke …), igrače za spodbujanje gibalnih in motoričnih spretnosti (Mali voziček, Skiro Ciciban, Kvadrat …) ter konstrukcijske igrače (sestavljanke, Vijak vtikač, Samokolnica …), ki puščajo prosto pot otroški domišljiji, ustvarjalnemu razmišljanju in raziskovanju. Takšen je tudi nagrajeni  Kvadrat oblikovalskega studia Oloop, igrišče, kjer otrok skozi igro razvija zavest o svojem telesu v povezavi s prostorom ter o zmožnostih njegovega spreminjanja.

Merila za preizkušanje kakovosti igrač so zahtevna in številna. Gre za psihopedagoške zahteve glede ustreznosti igrač z vidika vzgojnosti in možnosti načinov igranja. Pomembne so zahteve v zvezi s tehnološko in higiensko neoporečnostjo materiala, konstrukcijo igrače, likovno izvedbo in skladnostjo glede estetskih meril. Pri oblikovanju igrač so v ospredju tudi stopnja inovativnosti in estetske kakovosti, možnost realizacije, koristnost in uporabnost, emocionalna vsebina in ergonomija.

Začetki vrednotenja igrač segajo v leto 1954, ko so v Zvezni republiki Nemčiji, v Ulmu, ustanovili komisijo za ocenjevanje igrač, ki tem še danes podeljuje znak kakovosti »Spiel Gut«. Nemškemu vzoru ocenjevanja igrač so sledile tudi druge, tako zahodno- kot vzhodnoevropske države. Leta 1958 so v Ulmu ustanovili tudi mednarodno organizacijo za igro in igrače, International Council for Children’s Play – ICCP, katere članica je bila tudi Jugoslavija.

V Sloveniji smo komisijo za oceno igrač dobili leta 1984 (s strani takratne Skupnosti otroškega varstva SR Slovenije); deluje še danes. Interdisciplinarno povezuje različne institucije in strokovnjake ter med drugim podeljuje znak »dobra igrača«.
Na razstavi bo na ogled več kot dvajset igrač iz zbirke, med njimi tudi prototip lesene didaktične igrače iz zgodnjih osemdesetih let oblikovalca Nika Kralja in njegove skice ter fotografije Janeza Kališnika in drugih avtorjev.

Ob pripravi razstave smo k sodelovanju povabili učence OŠ Nove Fužine in OŠ Jožeta Moškriča iz Ljubljane  z učiteljicama likovne vzgoje Jelko Flis in Sabino Mattersdorfer. Igrače iz njihovega otroštva in igrače iz zbirke MAO so jim bile izziv za ustvarjanje v različnih medijih. V muzeju pa smo pripravili dve delavnici ter z geometrijskimi liki in telesi izdelali domino in šah.

Oddelek za izobraževanje MAO posebno vlogo namenja otroški igri, že dobro desetletje na ustvarjalnih delavnicah najmlajši z lastno ustvarjalnostjo odkrivajo arhitekturo, oblikovanje in fotografijo v vsej raznolikosti. Programi so zasnovani z namenom, da zajamejo čim širšo populacijo, od otrok v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in mladostnikov do družin. Specifika muzeja so tematske delavnice, namenjene dijakom, študentom in odraslim. Igra nas spremlja vse življenje – ali kot je zapisal Friedrich Schiller: človek je le takrat popolnoma človek, ko se igra.

Natalija Lapajne, kustosinja razstave

___________

1. Kurikulum za vrtce, Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS Slovenije za šolstvo, 1999.
2. Ljubica Marjanovič Umek in Maja Zupančič, Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006.
3. BIO 1, 1964: zlata medalja: Sestavljanke 16 živali v papirju in lesu, oblikovalec: Enzo Mari, Italija.
BIO 2, 1966: zlata medalja: Lesene stružene živalce, oblikovalec: Ante Jakić, Jugoslavija.
BIO 2, 1966: častna pohvala: Živalce iz umetne mase, oblikovalka: Libuše Niklová, Češkoslovaška.
BIO 6, 1975: častna nagrada: Lesene in plastične igrače (Raglja, Družina, Hop v luknjo, Katjuše, Klik-klak, Krogla za šivanje, Ropotuljice, Skiro Ciciban, Steklenice za dojenje, Ura, Vijak vtikač, Vlak Ciciban, Žogi, Aspirator, Duda za igro), oblikovalec: Oskar Kogoj, Jugoslavija.
BIO 6, 1975: pohvala: Plastične igrače, oblikovalec: Sergio Gobbo.
BIO 7, 1977: pohvala: Žogi, oblikovalec: Oskar Kogoj; proizvajalec: Ciciban, tovarna obutve in otroških potrebščin, Miren pri Novi Gorici, Jugoslavija.
BIO 8, 1979: častna nagrada: Stolp A – oprema za otroška igrišča, oblikovalec: Sergio Gobbo.
BIO 8, 1979: pohvala: Družina igrač (Cicibanov mali svet, Mala ladja, Mali vagon, Mali avto, Mali voziček), oblikovalec: Sergio Gobbo.
BIO 14, 1994: častna pohvala: Otroška farma živali, oblikovalec: Heinrich Roth, Nemčija.
BIO 17, 2000: dobra zasnova: Konjiček voziček, oblikovalka: Alja Novak, mentor: Vladimir Pezdirc, Akademija za likovno umetnost, Oddelek za oblikovanje, Ljubljana, Slovenija.
4. Igračo oblikovalca Oskarja Kogoja »rdeči predmet« so že leta 1969 na predlog revije Abitare nagradili v Milanu, leta 1973 je zanjo prejel nagrado v nemškem Ulmu. Dve leti kasneje so bili v Ulmu posamezni primeri oblikovanja lesenih igrač Sergia Gobba razglašeni za najboljše evropske igrače.
5. Izdelek je prejel nagrado Red Dot: (Design Concept: Best of the Best: Education 2007).

 

 

Lokacija

MAO
Pot na Fužine 2

 

Vstopnina

brezplačno

Vodeni ogledi

Mednarodni muzejski dan
18.5. ob 10.00: Natalija Lapajne

 

Informacije

Za šole in vrtce>>

infobio(at)mao.si
01/ 54842 74

 

Organizacija

MAO

Deli
Skip to content