Ignoranca = tema = ovira

3. 10. 2014

Ignoranca = tema = ovira

3. 10. 2014

Je javni grajeni prostor dostopen vsem ljudem? Dobra arhitektura in oblikovanje lahko izboljšata življenje vsakemu posamezniku ter ponudita možnosti za bolj vključujočo in humano družbo. Razstava IGNORANCA = TEMA = OVIRA. Kakovostno oblikovan in vsem dostopen prostor je temeljna pravica nas vseh opozarja na dejstvo, da kakovostna in inkluzivno oblikovana javna arhitektura ni luksuz, temveč temeljna pravica vseh nas! Svet arhitekture in oblikovanja približuje tudi večinoma zapostavljeni in izključeni populaciji telesno oviranih ljudi, saj bo postavljena na način, ki te ljudi popelje v svet arhitekture in oblik, prav vsi obiskovalci razstave pa bodo lahko izostrili svoje čute ter doživeli arhitekturo in oblikovanje na drugačen način.
 

Vsi ljudje oblikujemo prostor in prostor povratno oblikuje nas, a marsikdo se ne zaveda, kako močan vpliv imata prostor in arhitektura na naše vsakodnevno življenje, zdravje, počutje ipd. Dobra arhitektura javnih stavb bi zato morala z vidika dostopnosti, uporabe, zdravja, počutja, uspešnosti in energijske učinkovitosti zagotavljati pozitivno izkušnjo vsem uporabnikom. Namen razstave IGNORANCA = TEMA = OVIRA. Kakovostno oblikovan in vsem dostopen prostor je temeljna pravica nas vseh je poudariti in pokazati pomen oblikovanja prostora na način, ki je namenjen vsem uporabnikom. Tako so s tremi različnimi sklopi v okviru razstave izpostavljeni različni načini zaznave prostora in njegovih elementov, od ravni javnega prostora in arhitekture do ravni dnevne sobe in bivalnih prostorov vsakdanjega življenja.

Razstava IGNORANCA = TEMA = OVIRA. Kakovostno oblikovan in vsem dostopen prostor je temeljna pravica nas vseh svet arhitekture in oblikovanja približuje tudi večinoma zapostavljeni in izključeni populaciji telesno oviranih ljudi, saj bo postavljena na način, ki te ljudi popelje v svet arhitekture in oblik ter jim približa proizvode, ki predstavljajo dosežke v stroki. Ob razstavi bo izdana tudi zloženka v braillovi in znakovni pisavi.

Razstavo organizira Zavod za prostorsko inovativnost AFRONT v sodelovanju z Odprtimi hišami Slovenije, Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zvezo društev gluhih in naglušnih, Zvezo društev invalidov Slovenije, Odborom za odpravo arhitekturnih ovir in Geodetskim inštitutom Slovenije.

 

Lokacija

Galerija Kresija
Stritarjeva 6
Ljubljana

 

Odprto

Ponedeljek−petek: 10.00−18.00
Sobota: 10.00−14.00
Nedelja: 10.00−13.00.
Zaprto: prazniki.

 

Vstopnina

brezplačno

 

Organizacija

Zavod za prostorsko inovativnost AFRONT
Odprte hiše Slovenije.

Razstava je del spremljevalnega programa BIO 50: ZDAJ.

 

Povezava
http://bio.si/sl/program/razstave/10/ignoranca-tema-ovira-kakovostno-oblikovan-in-vsem-dostopen-prostor-je-temeljna-pravica-nas-vseh/

Deli
Skip to content