GRAD → koncepti, predmeti, prostori

13. 6.—27. 10. 2024

GRAD → koncepti, predmeti, prostori

13. 6.—27. 10. 2024

 

Na gradu Fužine poleg prepletenih plasti grajske zgodovine danes domuje tudi zbirka Muzeja za arhitekturo in oblikovanje: eklektičen, a s svojevrstno notranjo logiko prežet nabor dokumentacije in predmetov, povezanih s prostorom in snovnostjo. Opirajoč se na idejo o transhistoričnem muzeju, razstava Grad → koncepti, predmeti, prostori prepoznava zgodovino kot razslojen preplet narativnih pramenov, med njimi pa išče stičišča, pomenska zgoščevanja, odslikave in odzvanjanja.

 

Neposredno soočenje gradu in muzejskih predmetov v središče ne postavlja stavbne zgodovine, ampak predvsem življenje gradu, ki skozi stoletja ustvarja točke prelomov in skupaj z okoliško naravo spodbuja vedno novo mišljenje, znanje, invencije. Transhistoričnost lahko obenem razumemo tudi kot iskanje nadčasovnega v muzejskih artefaktih in zidovih gradu, ki pa vendar ne zanika materialistične narave njihovega nastanka. Razumevanje zbirke, pa tudi gradu, njene trenutne lokacije, kot odprte in fluidne časovno-prostorske entitete sedanji trenutek vpenja v kontinuiranost zgodovine, s tem pa ga opolnomoči in se neizogibno sprašuje: kako dalje?

 

Postavitev razstave izhaja iz elementov prostora. Jarek, polje, soba, stolp, reka in dvorišče niso zgolj anonimna prizorišča, temveč aktivno soustvarjajo izkušnjo razstave. Predmeti iz muzejske zbirke, predvsem takšni, ki so javnosti manj znani, govorijo o konceptih, ki izhajajo iz bivanja na gradu in njegove prostorske pojavnosti, vendar so univerzalni, vseprisotni in vedno aktualni. To so koncepti, ki jih razstava izpostavlja skozi svoje teme: zasedbe in osvoboditvestrategije samooskrbenevsakdanja domačnostprodukcija vednostimaterialnost v pogonu ter preseki javnega in zasebnega.

 

Predstavljeni koncepti, predmeti in prostori izhajajo iz svojega časa, vendar jih ta ne določa; njihove sopostavitve ustvarjajo nove odnose in dialoge med predmeti, arhitekturo, posamezniki in javnostjo. Novo branje predmete reaktivira, mednje vnaša napetost: v novih prostorskih konstelacijah, iztrgani iz konteksta svojega osnovnega pomena in funkcije, razpirajo še neraziskane, današnjemu času lastne in aktualne pomene. Muzej in njegova lokacija s tem nista le negibno mesto preteklosti, ampak sta aktivno udeležena v produkciji sodobne ustvarjalnosti in kulture.

 

Kustosinje

Maja Vardjan, Cvetka Požar, Ajda Bračič

Sokustosi

Natalija Lapajne, Katarina Metelko, Nika Novak, Nikola Pongrac, Maja Šuštaršič, Bogo Zupančič

Svetovalni odbor

Miloš Kosec, Ana Kreč, Boštjan Vuga

Strokovni sodelavki

Neli Grafenauer, Špela Šubic

 

Oblikovanje razstave

Sara & Sara

Vizualna podoba

Alja Herlah (Type Salon)

Marketing

Ana Kandare

Odnosi z javnostjo

Smilja Štravs

Prevodi in jezikovni pregled

Andreja Šalamon Verbič, Jeff Bickert, Katja Paladin

 

Izvedba razstavne konstrukcije

GC DPI d. o. o.

Tehnična realizacija

Matjaž Rozina, Tadej Golob, Tine Drašak, Tara Kragl, Max Novak

 

Posebna zahvala 

 

Zdenka Badovinac, Mateja Breščak, Petra Čeferin, Katarina Dekleva, Peter Gabrijelčič, Pia Groleger, Barbara Jaki, Luka Karlin, Gregor Kokalj, Mateja Kos, Metka Košir, Janez Koželj, Peter Krečič, Jassmina Marijan, Darija Mavrič, Katra Meke, Silvester Morela, Rok Oblak, Ana Pokrajac Iskra, Gorazd Pust, Zdenka Semlič Rajh, Igor Ravbar, Urška Suhadolc, Kristijan Troha, Irena Uršič, Marta Verginella, Gojko Zupan

 

Avstrijska nacionalna knjižnica, Arhiv Republike Slovenije, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Mestni muzej Ljubljana (MGML), Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Narodni muzej Škotske, Papirnica Vevče d. o. o., Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana

 

 

Nedelja v MAO: javna vodstva po razstavi in otroške delavnice s pričetkom ob 11. uri.

 

21.7.2024 I 11.00 I Javno vodstvo po razstavi I Vodi kustosinja razstave Maja Vardjan

 

23.06.2024 I Delavnica: Grad – lego ustvarjalnica

7.7.2024 I Delavnica: Spomin – spomenik (klesanje v siporeks)

1.9.2024 I Delavnica: Stol skozi čas in pop-up pohištvo (papirna plastika)

15.9.2024 I Delavnica: Zeleno, ki te ljubim zeleno

29.9.2024 I Delavnica: Čaše in kelihi

13.10.2024 I Delavnica: Moj knjižni ovitek

27.10.2024 I Delavnica: Meči, ščiti in čelade

 

 

Nedeljska ustvarjalnica je namenjena otrokom od 5. do 12. leta, mlajši v spremstvu staršev. Medtem ko so starši vabljeni na voden ogled razstave, otroci svet arhitekture in oblikovanja spoznavajo skozi igro in inovativne ustvarjalne delavnice s pestrim naborom tem in ustvarjalnih izzivov.

 

Prijave: izobrazevanje@mao.si

 

Program MAO podpira:

Medijski partner:

 

 

Deli
Skip to content