Dih • Vpih

30. 5.—4. 9. 2018

Dih • Vpih

30. 5.—4. 9. 2018

V seminarju Perović Fakultete za arhitekturo UL je vsako leto organizirana delavnica; ta se pogosto ukvarja z oblikovanjem in pomeni alternativni format osnovni seminarski dejavnosti – arhitekturnemu projektiranju. Pri oblikovalski delavnici se skupine študentov različnih letnikov v nekajtedenskem aktivnem delu soočajo z drugačnim merilom in načinom premišljevanja projekta, ki za razliko od »standardnih« akademskih projektov vključuje tudi komunikacijo z naročnikom oziroma (pro)izvajalcem, možnost sodelovanja v procesu izvedbe ter možnost vplivanja na izvedbeni proces in njegove modifikacije.

Tema letošnje delavnice je bila oblikovanje stekla; nastala je v sodelovanju in ob podpori steklarne Hrastnik 1860. Steklarna ima več kot 150-letno zgodovino, steklarska obrt pa je bila na območju Hrastnika prisotna že stoletja pred tem. Izhodiščni pihaški tradiciji se je pridružila avtomatizirana proizvodnja strojno ulivanega stekla, ki je postala prevladujoča dejavnost steklarne. Danes v njej izdelujejo pretežno namizno steklo za tuje naročnike.

Temo oblikovanja stekla je bila izbrana iz dveh razlogov, zaradi lastnosti samega materiala – elastičnost pri visoki temperaturi, ki omogoča različne oblikovalske tehnike – ter potencialov povezave sodobnega oblikovanja in tradicionalne pihaške obrti.

Ustvarjalci so izhajali iz prepričanja, da je v ohranjanju, raziskovanju in razvijanju tradicionalnega obrtniškega znanja mogoča drugačna prihodnost različnih industrijskih panog, med njimi tudi steklarske. Razvoj tradicionalnih obrtniških, pihaških znanj razumemo kot potencialno bazo za prihodnost steklarstva v Sloveniji. Poleg očitne potrebe po zalaganju lokalnega in tujih trgov z industrijskimi izdelki se istočasno veča tudi zanimanje za unikatne, specifične in maloserijske izdelke, ki lahko tradicionalno obrt poveže s sodobnimi oblikovalskimi koncepti.

Eden izmed ciljev delavnice je bil odmik od standardnega oblikovalsko-izvedbenega procesa, pri katerem je izdelek predvidljiv predmet, ki izhaja iz vnaprej izdelanega »projekta«. Izdelki so večinoma začeli nastajati z izhodiščno zamislijo, ki je bila modificirana skozi raziskovanje materiala in pihaških tehnik »in situ«, pred pečjo. Oblikovalskim predmetom daje specifičen značaj seštevek predvidenega in naključnega, načrtovanega in izkustvenega.

Pomembna tema delavnice je bila podpora ugašajočemu tradicionalnemu obrtniškemu znanju, ki ima velik neizrabljen potencial in se vsaj v Sloveniji žal umika serijski proizvodnji cenenih steklenih izdelkov. Steklarna Hrastnik 1860 je bila ena zadnjih s pihaškim oddelkom pri nas. V enem izmed zadnjih dopisovanj z našimi partnerji v steklarni smo žal izvedeli, da so podrli že vse steklarske peči; naš skupni projekt je tako tudi nekakšna poslovilna gesta pihaškega oddelka v Hrastniku.

Razstava prevprašuje temo unikatnega nasproti serijskemu, vprašanje serije znotraj unikatnega, vprašanje vpliva načina izvedbe na podobo in pomen končnega produkta, process based design, vprašanje individualnega proti kolektivnemu v procesu izvedbe »unikatnega«, pomen in potencial napake pri izvedbenem procesu ter skrajne dimenzije izvedljivosti – od minimalnih do maksimalnih.

Teme razstavljenih izdelkov so »vsakdanje«: svetila, posode, namizni dekor in konceptualni predmeti, ki so nastali kot rezultat raziskovanja procesa in tehnologije pihanja. Bolj kot končni produkti – oblikovalski predmeti – so v ospredju zanimanja proces pihanja stekla, raziskovanje lastnosti stekla v različnih agregatnih stanjih, improvizacija pri izdelavi in raziskovanje »napake« kot oblikovalske teme.

Na razstavi je prikazan »fizični« rezultat delavnice kot »skulpturo« izdelkov, stekleni totem, ki simbolizira skupek naših raziskovalnih prizadevanj. Spremljata ga dve videoprojekciji, ki prikazujeta proces izvedbe in različne »trenutke« razstavljenih predmetov v interakciji z drugo materijo – svetlobo, barvo, paro, tekočino, življenjem …

Oblikovalski objekti so nastali v sklopu delavnice seminarja Perović na Fakulteti za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, v sodelovanju s steklarno Hrastnik 1860, januarja 2018.

Avtorji: Vasa J. Perović, Jure Grohar, Anja Vidic
Kustosi: Vasa J. Perović, Anja Vidic, Jure Grohar
Oblikovanje razstave:
Vasa J. Perović, Anja Vidic, Jure Grohar,
Žan Šabeder, Gregor Vidmar, Antonia Rubić
Udeleženci:
Žan Šabeder, Manuela Zavec, Monika Rečnik, Antonia Rubić, Nikolaj Salaj, Gregor Siročić, Kaja Stopar, Gorana Trbić, Gregor Vidmar, Melani Peer,
Dan David Mravlje Natlačen
Uvodnik:
Maja Vardjan
Video posneteki:
Žan Šabeder, Gregor Vidmar, Gregor Siročić
Fotografije:
Antonia Rubić, Lenart Megušar, Žan Šabeder

 

Lokacija

MAO
Pot na Fužine 2

 

Vstopnina

brezplačno

Spremnljevalni program

Dražba izdelkov
4. september ob 19.30

Vodeni ogledi
16. junij ob 18.00
2. september ob 18.00

 

Informacije

Katalog razstave>>

infobio(at)mao.si
01/ 54842 80/74

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

 

Organizacija

MAO
Fakulteta za arhitekturo UL

Deli
Skip to content