Struktura modernosti: iskanja Edvarda Ravnikarja

30. 11. 2023—19. 5. 2024

Struktura modernosti: iskanja Edvarda Ravnikarja

30. 11. 2023—19. 5. 2024

Osrednja razstava v Ravnikarjevem letu 2023

 

Edvard Ravnikar (1907 – 1993) je zakoličil prostore moderne slovenske družbe in države, preoblikoval razumevanje vloge arhitekta 20. stoletja, arhitekturo pa odprl ustvarjalnemu dvomu in nikoli dokončanemu eksperimentu. Nacionalni in mednarodni pomen Ravnikarjeve zapuščine in odnosa do arhitekturne dediščine 20. stoletja nasploh terja tudi njeno aktualizacijo v duhu 21. stoletja. Ravnikarjevi ambienti so bistveno zaznamovali proces osamosvojitve, tranzicijskih in sodobnih družbenih vrenj; odpirajo vprašanja dostopnega javnega prostora, energetske, programske in protipotresne sanacije stavb. Ti izzivi terjajo odgovorno posredovanje stroke med ohranjanjem dediščinske pričevalnosti in prilagajanja družbenim in okoljskim danostim, ki so bistveno drugačne od tistih iz časa Ravnikarjevega ustvarjanja.

 

To so vprašanja, na katera odgovarja razstava v MAO. Na podlagi podrobne raziskave donacij Ravnikarjeve zapuščine, ki so jo MAO predali Ravnikarjevi dediči in Fakulteta za arhitekturo, razstava namesto pregleda celotnega opusa predstavlja kompleksnost razvoja, dilem, sprememb in usode nekaterih ključnih Ravnikarjevih del. Arhitektov opus je od sredine prejšnjega stoletja naprej zasukal razvoj slovenskega modernizma v smer suverenega in regionalno zaznamovanega jezika, ki pa je bil nenehno vpet v globalno arhitekturno sceno.

 

Razstava podrobneje predstavi štiri sklope Ravnikarjevega ustvarjanja: njegove spomenike iz petdesetih let (še posebej spomenike na Rabu, v Dragi in na Goreljku, ki so ustvarili popolnoma nov, s krajino povezan spominski jezik), javne stavbe v Kranju (še posebej stavbo OLO Kranj, ki je poleg Plečnikovega NUK-a morda najpopolneje ohranjena slovenska celostna arhitekturna umetnina 20. stoletja), Trg Revolucije oziroma današnji Trg republike v Ljubljani z reprezentativnim kompleksom stavb državnega pomena (s katerim je Ravnikar ustvaril formo, merilo in prostor slovenski državnosti) in njegove neuresničene urbanistične projekte (še posebej vizionarska načrta za Skopje in Benetke, ki sta v času družbenih in okoljskih sprememb 21. stoletja morda še bolj aktualna kot v času nastanka). Pridruženi sestavni del razstave v MAO je tudi predstavitev Ravnikarjevih skic v sprejemni dvorani Cankarjevega doma. Skice širši javnosti predstavijo fantazijsko bogat Ravnikarjev notranji svet, ki se razlikuje od na prvi pogled povsem racionalističnega procesa ustvarjanja velikih modernističnih konceptov, ustrezno umeščena v celostno zasnovan Ravnikarjev ambient sredi mesta.

 

Na razstavi je Ravnikarjev izjemen opus predstavljen z avtentičnim gradivom: originalnimi načrti in skicami, prvotnimi in na novo izdelanimi maketami, bogatim fotografskim in filmskim materialom, pričevanji Ravnikarjevih sodelavcev ter z ohranjenim gradivom Ravnikarjevega poučevanja in raziskovanja.

 

Audio-video vodstvo po posameznih sklopih razstave: 

 

Uvod

Kabinet

Spomenik

Hiša

Mesto

 

Javna vodstva po razstavi:

 

18.2. 2024 I Nedelja v MAO I 11.00 I Vodi Martina Malešič

3.3. 2024 I Nedelja v MAO I 11.00 I Vodi Aleksander Ostan

17.3. 2024 I Nedelja v MAO I 11.00 I Vodi Tina Potočnik

7.4. 2024 I Nedelja v MAO I 11.00 I Vodi Aleš Vodopivec

21.4. 2024 I Nedelja v MAO I 11.00 I Vodita Susanna Campeotto in Miloš Kosec

5.5. 2024 I Nedelja v MAO I 11.00 I Vodi Katarina Metelko

18.5. 2024  I Mednarodni muzejski dan 

11.00 I Vodi Majda Kregar

15.00 I Vodi Andraž Keršič

19.5. 2024 I Nedelja v MAO I 11.00 I Vodi Miloš Kosec

 

 

KOLOFON:

Kustos: Miloš Kosec

Sokustosinja: Susanna Campeotto

Oblikovanje razstave: a2o2 arhitekti – Klara Bohinc, Andraž Keršič, Žiga Ravnikar, Eva Senekovič, Uršula Novak, Aljoša Potočnik (vizualizacije postavitve/3D renderings)

Grafično oblikovanje: items

Vodja projekta: Nikola Pongrac

Nove fotografije: Peter Žargi

Strokovni sodelavki: Maruša Dražil, Nika Novak

Nove makete: Susanna Campeotto, Nuša Jurkovič, Samo Kralj, Silvo Ležič

Video in animacije: items

Priprava zvočnega gradiva: Boštjan Perovšek, SAETA – Zavod za kulturne in promocijske aktivnosti

Prevodi in jezikovni pregled: Jeff Bickert, Marjana Onišak, Katja Paladin, Andreja Šalamon Verbič

Spremljevalni program: Natalija Lapajne, Maja Šuštaršič

Odnosi z javnostjo: Smilja Štravs

Marketing: a2o2 arhitekti, Nataša Celec, Maja Šuštaršič, Maja Vardjan

Tehnična realizacija Matjaž Rozina, Tadej Golob; Zala, Matej, Tine, Tara, Eva, Patricija, Peter, Aleš; Tomaž in/and Rok Špendov, Maks Fister, Boštjan Varl; Jože, Davorin in Gašper Polončič; Okvir, d. o. o.; Artiko, d. o. o.; RPS, d. o. o.; Primomontt, d. o. o.

 

Posebna zahvala:

Majda Kregar in/and Edo Ravnikar ml/Jr.; Ana Mavko; Julijan Bevc; Suna Bizjak; Anton Bohinc, Bo Retro; Eva Eržen, Afront; Miha Dešman, Fakulteta za arhitekturo/Faculty of Architecture, UL; Branko Filipič, RPS; Ana Gale; Gorenjski muzej/Gorenjska Museum, Kranj; Edin Kovačevič; Janez Koželj; Tomaž Krušec; Silvo Ležič; Dane Majkić; Matej Mašera, Birografika Bori; Mateja Mlakar; Matjaž Rakovec, Mestna občina Kranj/City of Kranj; Rok Omahen, RTV Slovenija; Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov/Regional Development Agency of Karst and Brkini; Neža Petelin; Franc Pezdirc; Jože Polončič, Janez Suhadolc; Primož Šiftar; Rok Špendov; Tomaž Špendov; Aleš Vodopivec; Nataša Ülen; Franc Weingerl

 

Pri postavitvi razstave smo ponovno uporabili mize iz razstav Stanko Kristl, arhitekt. Humanost in prostor (oblikovanje: Dekleva Gregorič arhitekti) in Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes (oblikovanje: Raketa). Na razstavi sta uporabljena tudi video in animacija, ki sta nastala za projekt Nevidne hiše, pod vodstvom Afront, zavod za prostorsko inovativnost, v sodelovanju s Tino Potočnik.

 

 

Program MAO podpira :

 

Pokrovitelji razstave:

 

 

Pokrovitelji razsvetljave v velikem stolpu: ARCADIA d. o. o., Ljubljana, skupaj s partnerjem/together with partner ESSE-CI srl, Vigonza – Padova, Italija.

 

Medijski partnerji: 

 

 

 

Deli
Skip to content