Dela Jožeta Plečnika v Ljubljani – urbano oblikovanje po meri človeka

8. 2.—8. 5. 2022

Dela Jožeta Plečnika v Ljubljani – urbano oblikovanje po meri človeka

8. 2.—8. 5. 2022

Kustosi: Špela Spanžel, Tomaž Štoka, dr. Bogo Zupančič

 

Dela Jožeta Plečnika v Ljubljani so bila 31. julija 2021 vpisana na Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Odbor za svetovno dediščino je na svojem 44. zasedanju sledil mnenju Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška območja ICOMOS ter soglasno sprejel odločitev, ki Plečnikovo Ljubljano uvršča med dediščino vsega človeštva. Plečnikovo Ljubljano je prepoznal kot izjemen primer oblikovanja urbanega prostora po meri človeka, v skladu z globoko humano vizijo arhitekta, ki je med obema svetovnima vojnama preoblikoval nekdanje provincialno mesto cesarstva v simbolno narodno prestolnico.

 

Odbor je pritrdil predlagani argumentaciji izbora javnih prostorov (mestnih trgov, parkov, ulic, promenad, nabrežij in mostov reke Ljubljanice) in javnih ustanov (nacionalna knjižnica, tržnice, pokopališki kompleks in dve cerkvi), ki so občuteno integrirani v obstoječe urbane, kulturne in naravne kontekste, sledijo potrebam prebivalcev in ustvarjajo novo identiteto mesta. Z vpisom je bila potrjena sistematična skrb za Plečnikovo dediščino s strani pristojnih institucij, lastnikov in skupnosti, priporočila odbora glede presoje vplivov sodobnih posegov v spomeniško območje pa bodo vodilo za varovanje in upravljanje svetovne dediščine v prihodnje.

 

Razstava v grajski kapeli MAO predstavlja proces in končni rezultat nominacije, ki je združila dediščinske in muzejske ustanove, nacionalne in občinske zavode, strokovnjake in poznavalce, lastnike in lokalno skupnost. Obsežno in kompleksno delo, ki ga je opravila interdisciplinarna delovna skupina, je temeljilo na dognanjih preteklih raziskav in na predstavitvah Plečnikove ustvarjalnosti. Umestitev arhitektovega dela v kontekst Unescove konvencije o svetovni dediščini prinaša dodatno vrednost sodobnemu razumevanju univerzalno prepoznavnih konceptov. Po vpisu se je nacionalna odgovornost glede varovanja Plečnikove dediščine okrepila v zavezo do mednarodne skupnosti, projekt pa je prerasel v trajno obvezo spoštljivega varovanja skupne dediščine.

 

Avtorja besedil: Špela Spanžel in Tomaž Štoka

Oblikovanje razstave: Matej Koren Studio

Oblikovanje razstavnih miz: RAKETA (Katjuša Kranjc, Rok Kuhar)

 

Plečnikovo leto smo v MAO januarja odprli z okroglo mizo. >>

Pridružite se nam na prvem vodenem ogledu razstave! >>

 

 

Deli
Skip to content