Novica

Pričenja se Plečnikovo leto!

04. 01. 2022

Novica

Pričenja se Plečnikovo leto!

04. 01. 2022

Vstopamo v Plečnikovo leto! Ob obeležitvi 150. obletnice rojstva arhitekta je na pobudo partnerjev priprave vpisa izbranih Plečnikovih del na UNESCO seznam (MAO, MGML, MOL, ZVKDS) vlada razglasila letošnje leto za leto Jožeta Plečnika. S svojim edinstvenim in celostnim pristopom k artikuliranju stavb in prostorov je zaznamoval arhitekturno krajino Slovenije in deloma tudi Evrope, ter postal pomemben vzor in navdih za sodobno arhitekturno produkcijo po vsem svetu.

 

V muzeju bomo posvetili arhitektu še posebej veliko pozornost. Februarja odpiramo manjšo razstavo o vpisu izbranih del na UNESCO seznam, na Bienalu oblikovanja bo tematiziran Plečnikov pristop ustvarjalnega vključevanja vernakularnih elementov v moderno oblikovanje, za oktober pa pripravljamo razstavo Stari – novi svet: Jože Plečnik in njegov miljé, kjer bomo obravnavali vrednote arhitektove dediščine ter kompleksno razmerje med njim in drugimi arhitekti, predvsem njegovimi študenti. Ob tem se bodo preko leta zvrstili še drugi dogodki, sodelovanja in manjše razstave.

Deli
Skip to content