Novica

Ljubljanska banka, primeri dobrega oblikovanja: Celostna grafična podoba

08. 11. 2021

Novica

Ljubljanska banka, primeri dobrega oblikovanja: Celostna grafična podoba

08. 11. 2021

Na razstavi in simpoziju Svet znotraj: Interier kot sestavni del arhitekture in družbe ter njegova prihodnost predstavljamo več kot sto projektov, ki so od 30-ih let do danes zaznamovali razvoj slovenskega oblikovanja in arhitekture. Eden vidnejših primerov so interierji Ljubljanske banke, ki je že od nekdaj dajala prednost dobremu oblikovanju. Tako lahko v teh dneh v seriji objav na naših spletnih kanalih spremljate razvoj njene prostorske kot tudi grafične podobe.

 

 

Celostna podoba Ljubljanske Banke

1970 je Ljubljanska banka začela graditi svojo celostno podobo. Oblikovanje znaka je zaupala Studiu MSSV, ki so ga sestavljali Peter Skalar, Judita Skalar, Janez Suhadolc in Matjaž Vipotnik. Eno od osnovnih izhodišč je bilo, da naj bo znak jedro in izvir likovne govorice celostne grafične podobe banke ter po zgledu nekaterih tujih bank odraža sodoben, sproščen in dinamičen zunanji izraz. Oblikovalci Studia MSSV so za celostno podobo in druge oblikovalske rešitve Ljubljanske banke prejeli številne nagrade, med drugim zlato medaljo BIO 1973 in BIO 1977.

Izhodišča za oblikovanje celostne grafične podobe so bili tedanji trendi celostnih podob, bank, “ki so dajali vtis “ekspanzije, dinamičnosti in natančne organiziranosti,” kot je 23. maja 1972 zapisal Peter Skalar v Sintezi. Znak je bil sestavljen iz začetnic “l” in “b” pod kotom 60 stopinj. Jasnost in razločnost znaka je bila podana z enakovredno čitljivostjo beline in črnine oziroma s prelivanjem notranjega in zunanjega prostora. Vizualno trdnost sta mu dajala kontrast trikotne in okrogle oblike. Črtaste različice osnovnega znaka so omogočale še dodatno variabilnost znaka, s tem pa tudi možnost njegove aplikacije za različne namene.

Simbol banke je bil sestavljen iz znaka in vodoravnega napisa “ljubljanska banka” v tipografiji Helvetica medium. Oblikovalski studio je izdelal priročnik za celostno grafično podobo in njene aplikacije; od obrazcev, bančnih knjižic, zasnove različnih tiskovin, žigov, do notranjega in zunanjega označevanja poslovnih enot. Oblikoval je tudi zloženke, letna poročila, glasilo in plakate. Skrbel je za popolno poenotenje vizualne komunikacije banke, vzpostavil ekipo hišnih oblikovalcev in postavil shemo organiziranosti upravljanja blagovne znamke LB.

 

 

V letih med 1975 in 1978 je Ljubljanska banka uredila komplete obrazcev za vsa področja poslovanja (žiro računi, hranilne vloge, potrošniški krediti, devizno poslovanje z občani ipd.) Kompleti obrazcev so se ločili po barvah pasic, ki so zaposlenim omogočale hitro razlikovanje. Bili so že prilagojeni zahtevam za elektronsko obdelavo podatkov in mikrofilmanje. Obrazci za poslovanje s prebivalstvom so se tiskali v vseh jezikih narodov in narodnih manjšin nekdanje Jugoslavije.

 

 

Za še več podatkov o zgodovini bančništva in oblikovanju Ljubljanske banke se sprehoditi skozi razstavi Predmet in zbirka ter Svet znotraj v MAO, od nedavnega pa lahko obiščete tudi muzej bančništva Bankarium, ki deluje pod okriljem NLB in predstavlja 200-letno zgodovino bančništva vse od razvoja denarja do različnih bančnih praks danes.

Deli
Skip to content