Ivan Dvoršaka so pogosto zanimale nepomembne sledi človekovega posega v krajino. Večinoma si lahko predstavljamo njihovo funkcijo, težje razložimo fotografovo odločitev, da jih posname. Po vsem sodeč mu je šlo za minimalizacijo vsebine in likovne privlačnosti, ki je po navadi povezana s krajino. Za preteč, mračen izraz nasprotno poskrbi temnikast ton, v katerem je posneta in kopirana cela podoba. Ta je značilen za Mariborski krog, avantgardno-modernistično skupino, ki se je ob koncu šestdesetih let oblikovala v okviru FK Maribor.

Skip to content