Novica

Katalog Universum Plečnik: Od delavnice do mita

16. 10. 2023

Novica

Katalog Universum Plečnik: Od delavnice do mita

16. 10. 2023

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) z veseljem predstavlja izid razširjenega kataloga letos zaključene razstave Universum Plečnik: Od delavnice do mita.

 

Knjiga nadaljuje obravnavo izbranih arhitektovih pristopov k oblikovanju javnega prostora ter s tematiziranjem kompleksnega odnosa med učiteljem in študenti reflektira Plečnikovo bogato zapuščino, tudi z doslej manj izpostavljenimi temami. Arhitektova dediščina skupnostnih prostorov se skozi arhivske načrte, skice in fotografije razkriva kot kompleksna in celostna vizija povezanega sveta.

 

Katalog Universum Plečnik, ki ga je uredil Tomaž Štoka s souredniki Milošem Koscem, Natalijo Lapajne in Bogom Zupančičem, širi artikulacijo Plečnikove dediščine, kaže na aktualnost in relevantnost njegovih ureditev ter odpira prostor za raziskovanje novih virov. Knjiga vključuje eseje, ki so jih poleg članov uredniškega odbora pripravili še oblikovalci razstave Ana Kreč, Jure Hrovat, Anja Delbello in Aljaž Vesel, slednja tudi kot oblikovalca kataloga, ter spremno besedo Špele Spanžel. V njih avtorji podrobneje obravnavajo teme javnega prostora, celovitost kolektivnega procesa nastajanja Plečnikovih ureditev po prvi svetovni vojni, Plečnikovo šolo ter prenos arhitektovih urbanih pristopov v medij razstave.

 

Vsebina in oblikovanje kataloga predstavljata sodobno branje Plečnikove dediščine – kako je mogoče s serijo premišljenih pristopov doseči raznoliko percepcijo in rabo obstoječega mestnega prostora, kar je še posebej izpostavljeno z arhitektovimi posegi v Ljubljani. Plečnikova Ljubljana je vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine kot izjemen primer oblikovanja javnega prostora po meri človeka. Publikacija izpostavlja pomembnost tega dejstva ter poudarja, da v razdrobljenem in privatiziranem svetu 21. stoletja bolj kot kadarkoli prej potrebujemo zavest in potrebo po ohranjanju vrednot te svetovne dediščine; ta mora ostati odprt, vključujoč in dostopen javni prostor. S podpoglavji Pluralnost meril, Rekolekcija fragmentov, Beseda in sintaksa, Topografija ter Država in mesto knjiga obravnava osrednje atribute Plečnikovih pristopov; kako je postopoma in z omejenimi sredstvi izgrajeval mesto, v njem interpretiral ostanke preteklosti in jih spajal v nove celote, bogate z raznolikostjo pomenov in funkcij ter predvsem oblikovane po meri človeka. Vse to je pospremljeno z arhivskim gradivom in tudi s sodobnimi fotografijami češkega arhitekturnega zgodovinarja Adama Štěcha.

 

»Hoditi skozi Plečnikove ureditve pomeni brati manifest alternativnega skupnostnega prostora; dejstvo, da je bolj kot za delo izključno enega samega človeka šlo za kompleksno kolektivno delo, v katerem so z arhitektom na različne načine sodelovali posamezniki, dela iz tega zgodovinskega manifesta živ in dinamičen učni primer tudi za današnjo situacijo.« (Miloš Kosec)

 

V poglavju Skupna streha je predstavljeno gradivo Plečnika in njegovih učencev, hranjeno v zbirki MAO. Večinoma še nikoli prej videni načrti razkrivajo bogat svet zvestobe, upora, sledenja in raziskovanja generacij študentov, ki so se v arhitekte oblikovali ob svojem učitelju. Izbor pa razkriva tudi vitalno ustvarjanje Plečnikove šole v učiteljevem poznem obdobju – med drugo svetovno vojno in po njej – ki je dolgo neupravičeno veljalo za počasno izpevanje arhitektove ustvarjalne moči.

 

Plečnikovo arhitekturo danes beremo kot vzor za oblikovanja humanega, trajnostnega in vključujočega javnega prostora. Vendar pa arhitekturna dediščina vedno bolj ostaja v senci arhitektove poblagovljene osebnosti in mitov, ki so se spletli okrog njega. Plečnik je tudi turistična ikona in blagovna znamka. Še več, v zadnjih letih lahko spremljamo številne nove primere neustrezne uporabe ali prenove ter celo uničevanja dediščine arhitekta, ki si je za epitaf na fasadi Križank izbral napis »Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin«. Da bi se lahko spet obrnili k razumevanju in varovanju Plečnikovih del ter učenju iz njih, je treba kritično opraviti z miti, ki so se spletli okrog njegove osebnosti.

 

Kolofon

 

Uredniški odbor: Tomaž Štoka (glavni urednik), Miloš Kosec, Natalija Lapajne, Bogo Zupančič

Avtorji prispevkov: Tomaž Štoka, Miloš Kosec, Bogo Zupančič, Ana Kreč, Jure Hrovat, Anja Delbello, Aljaž Vesel

Grafično oblikovanje: AA – Anja Delbello, Aljaž Vesel

Oblikovanje razstave: SVET VMES – Ana Kreč, Jure Hrovat, Marko Kavčič, Amadej Mravlak
Fotografije
: Adam Štěch

Fotografije postavitve razstave in kataloga: Klemen Ilovar

Založil: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Ljubljana 2023, 292 str., slo. in ang.

 

Več o razstavi Universum Plečnik: Od delavnice do mita na povezavi: https://mao.si/razstava/universum-plecnik-od-delavnice-do-mita/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deli
Skip to content