Novica

Eles 3000: Ustvarjalni projekt v javnem prostoru

26. 05. 2023

Novica

Eles 3000: Ustvarjalni projekt v javnem prostoru

26. 05. 2023

Rok za prijavo: 1. oktober 2023

 

[pdf-embedder url=”https://mao.si/wp-content/uploads/2023/05/ELES-3000_ZOO_-natec╠iaj.pdf” title=”ELES 3000_ZOO_ natec╠îaj”]

 

Iniciativa Eles 3000, ki jo je zasnovala družba Eles v sodelovanju s Centrom za kreativnost/MAO, v času velikih podnebnih in družbenih negotovosti opozarja na pomen medsektorskega in interdisciplinarnega sodelovanja z dinamično ustvarjalno skupnostjo za skupno vizijo boljše družbe. Partnerji se skozi spodbujanje sodelovanja med ustvarjalci in različnimi sektorji zavzemajo za odgovoren odnos do okolja in skupnosti ter s podporo novim produkcijam omogočajo ustvarjalno raziskovanje, generiranje drugačnih idej in njihovo uresničevanje v prostoru.

 

»Z izjemnimi zgodbami želimo navdihovati širšo javnost in podpirati ustvarjalno mišljenje v prizadevanju za trajnostni razvoj, spodbujanje človeških vrlin in boljši svet.«

 

Natečaj: Ustvarjalni projekt v javnem prostoru

Družba Eles v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana in Centrom za kreativnost/MAO vabi zainteresirane ustvarjalce različnih profilov – umetnike, oblikovalce, biologe, arhitekte, krajinske arhitekte, raziskovalce in druge multidisciplinarne ustvarjalce in strokovnjake, posameznike ali skupine, da v okviru natečaja oddajo predloge za ustvarjalni projekt na lokaciji Živalskega vrta Ljubljana. Natečaj temelji na zavezanosti partnerjev k trajnostnemu razvoju in uresničevanju evropskega zelenega dogovora, energetske in podnebne politike Slovenije ter Novega evropskega Bauhausa.

 

V sklopu natečaja bomo izbrali projektno skupino, ki bo v javnem prostoru zasnovala, oblikovala in izvedla kratkoročni in dolgoročni projekt, ki bo javnost ozaveščal o pomenu ohranjanja biotske pestrosti in spodbujal k razmisleku, kako lahko kot posamezniki prispevamo k njenemu varovanju oziroma bogatenju v mikrookolju, v katerem živimo. Z natečajem in dolgoročno realizacijo ter odkupom idej želimo ustvarjalce spodbuditi k iskanju inovativnih pristopov, idej ali rešitev v zvezi s temami, ki so v luči podnebnih sprememb izjemno pomembne za obstanek življenja na planetu.

 

Natečaj je priložnost za razvoj in realizacijo realnih in/ali spekulativnih projektov, ki skozi obravnavo problematike in iskanje skupnih prihodnosti izpostavljajo pomen ustvarjalcev pri bolj kritičnem, odgovornem, trajnostno naravnanem in transformativnem načinu našega skupnega delovanja.

 

Kdo se lahko prijavi

Natečaj je namenjen ustvarjalcem in multidisciplinarnim skupinam z različnih področij, od umetnikov, oblikovalcev, biologov, arhitektov, krajinskih arhitektov, urbanistov in raziskovalcev do drugih posameznikov ali skupin različnih profilov, aktivnih na področju umetnosti, oblikovanja, biologije, varovanja narave, arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja ter drugih disciplin, ki lahko prispevajo h koncipiranju, produkciji in predstavitvi teme in instalacije.

 

Prijava mora vključevati minimalno dve različni stroki – s področja ustvarjalnosti (arhitektura, oblikovanje, vizualna umetnost in/ali druge) ter s področja biologije in/ali sorodnih strok. Prijavitelje pozivamo, naj oblikujejo multidisciplinarne skupine z različnimi strokovnjaki, ki lahko pomembno pripomorejo k razvoju instalacije ali koncepta oziroma ideje.     

 

Komisija

Barbara Mihelič, direktorica Živalskega vrta Ljubljana
Maja Vardjan, višja kustosinja za arhitekturo in oblikovanje, MAO
Vladimir Vidmar, vodja in kustos Male galerije Banke Slovenije
Rok Žnidaršič, docent na Fakulteti za arhitekturo in podžupan MOL
mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije družbe ELES

 

Nagrade

Nagradni sklad natečaja znaša 12.500 EUR. Nagrade se razdelijo po naslednjem ključu:

1. nagrada: 10.000 EUR

2. nagrada: 1.500 EUR

3. nagrada: 1.000 EUR

dve častni omembi 

 

Avtorjem zmagovalnega projekta bosta poleg nagrade na voljo tudi proračun za izvedbo kratkoročnega projekta v višini 30.000 EUR in podpora producenta (CzK/MAO). 

 

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih z vključenim morebitnim DDV.

 

Način oddaje prijave

Prijave s predlogi v pdf-obliki (v velikosti največ 2 GB) prek Wetransferja pošljite na elektronski naslov info@czk.si. Kot predmet sporočila obvezno vpišite »ELES 3000«. Ko bo predlog dostavljen, boste s strani CzK/MAO prejeli uradno potrditev prejema gradiva.

 

 

Deli
Skip to content