Teritorij, voda in arhitektura

27. 9. 2017

Teritorij, voda in arhitektura

27. 9. 2017

Projekt Krajina, voda in arhitektura predstavlja raziskovalni izziv, v okviru katerega se bodo povabljeni avtorji soočili s povezavami med krajino, vodo in arhitekturo, ter rezultate predstavili v slovenskem pavilijonu na 16. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah maja 2018 ter na razstavi v MAO, ki se bo otvorila mesec dni pred tem.

Krajina je osnovni okvir v katerem deluje arhitektura, kot disciplina, ki na podlagi potreb posameznikov in skupnosti organizira prostor v katerem živimo in delamo. V Sloveniji je dvojnost urbanega in ruralnega vse bolj zabrisana. Vseprisotnost krajine predstavlja enega od glavnih vidikov slovenske identitete in temeljev kakovosti bivanja, privlačnost krajine in njeni potenciali pa obenem predstavljajo tudi nevarnost za njeno uničenje.

Krajina je del podzavesti in razmišljanja. Prostor, v katerem živimo, je ključen za osebni in družbeni razvoj. Določajo ga fizične geografske značilnosti in kultura rabe, zgodovinsko raznoliki in vseprisotni človekovi posegi od stanovanjskih gradenj in naselij do infrastrukturnih in industrijskih zgradb, zgodovinskih znamenitosti, ruševin in ostankov. Naša ustvarjalnost je globoko povezana s krajino. Krajina zaznamuje slovensko kulturo na različnih področjih, v literaturi, glasbi, vizualnih umetnostih, oblikovanju, arhitekturi in drugje, na področju kulture rabe prostora, gradbenotehničnih ukrepov in varstva okolja.

Voda – od rek do ledeniških jezer, slapov, hudourniških sotesk, prodišč, mrtvic, izginjajočih jezer, barij, kraških in termalnih izvirov – je skupaj z zalogami pitne vode in morjem eden najmočnejših in odločilnih dejavnikov oblikovanja in določanja značilnosti slovenskih krajin. Namen slovenske predstavitve na 16. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah je podati provokativen in mednarodno relevanten pogled na prihodnji razvoj arhitekture skozi perspektivo vode v krajini.

Multidisciplinarna skupina arhitektov, krajinskih arhitektov, vodarjev, urbanistov, naravovarstvenikov in strategov izbranih na javnem pozivu bo z razstavo poskušala odgovoriti na vprašanja, kako se je zgodovinsko spreminjala vloga vode v krajini in naseljih, kako je skozi čas zaznamovala prostor in arhitekturo ter kako nagovarja prihodnji razvoj. Na podlagi izhodiščnih ugotovitev o odnosu do vode in razvojni vlogi vode, bo skupina za predstavitev Slovenije razvila nove, izzivalne ideje o tem, kakšen razvojni potencial se skriva za slovenskimi vodami.

Moderator: Matevž Čelik (direktor MAO)
Gostje: Bika Rebek, Marta Vahtar, Špela Šubic, Miloš Kosec, Nina Granda, Matevž Granda, Maj Plemenitaš

 

Lokacija

MAO
Pot na Fužine 2
Ljubljana

 

Informacije

Future Architecture
info(at)futurearchitectureplatform.org

Deli
Skip to content