Strokovni posvet v mariborski Mali tržnici

Pogovor / 20. 6. 2022 / 11:00

Strokovni posvet v mariborski Mali tržnici

Pogovor / 20. 6. 2022 / 11:00

Strokovni posvet je zasnovan kot zaključek razstave Iščem stanovanje … . Sto let organizirane stanovanjske gradnje, ki je nastala s podporo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. V Mariboru so razstavo podprli partnerji SSRS, Mestna občina Maribor,
Oddelek za arhitekturo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru in Hiša arhitekture Maribor. Razstavo v javnem prostoru Ljubljane in Maribora bi radi nadgradili s pretresom stališč o stanju na področju stanovanjske problematike in z oblikovanje strokovnih izhodišč za prihodnji stanovanjski program. Odprta in neobremenjena debata bo lahko služila za zdrav strokovni temelj bodočih pristopov k oblikovanju novega stanovanjskega programa, ki bo na podlagi zgodovinskih
izkušenj in spremenjenih družbenih razmer bolj dosledno uresničeval 78. člen Ustave Republike Slovenije: »Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.«

 

dr. Bogo Zupančič, direktor
Muzej za arhitekturo in oblikovanje

 

PROGRAM

11:00 Pozdravni nagovor: direktor MAO dr. Bogo Zupančič in direktor SSRS mag. Črtomir Remec

 

11:15 KAKO DO STANOVANJ? Okrogla miza o financiranju in zakonodaji novega stanovanjskega programa
Sodelujoči: Anita Hočevar Frantar, dr. Bogomir Kovač, Klemen Ploštajner, Črtomir Remec

 

12:45 KJE DO STANOVANJ? Okrogla miza o zemljiščih in umeščanju v prostor
Sodelujoči: Uroš Lobnik, Darja Matjašec, dr. Matej Nikšič, Irena Španinger, Gregor Reichenberg

 

14:00 Kosilo

 

15:00 Organiziran ogled soseske Pod Pekrsko gorco

 

17:00 KAKŠNA STANOVANJA? Okrogla miza o arhitekturi stanovanj in sosesk novega stanovanjskega programa
Sodelujoči: Miha Dobrin, Anja Planišček, Sašo Rink, dr. Aleš Vodopivec, Žiga Kreševič

 

                

Deli
Skip to content