Stavba nekdanje Cesarsko-kraljeve državne obrtne šole v Ljubljani

16. 1. 2014

Stavba nekdanje Cesarsko-kraljeve državne obrtne šole v Ljubljani

16. 1. 2014

V okviru razstave Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem bo v četrtek, 16. 1. 2014, ob 16.00 voden ogled nekdanje Cesarsko-kraljeve državne obrtne šole na Aškerčevi ulici v Ljubljani, ki jo bo predstavil zgodovinar in umetnostni zgodovinar Matjaž Zorko in nam približal šolsko arhitekturo takratnega obdobja.

Stavba Cesarsko-kraljeve državne obrtne šole je bila zgrajena l. 1911 na pobudo takratnega ljubljanskega župana Ivana Hribarja z mislijo, da bi Slovenci na ta način pridobili prvo državno reprezentativno srednješolsko institucijo, pa čeprav le triletno, v kateri naj bi pouk že od samega začetka potekal izključno v slovenskem jeziku.
Tedanji največji šolski stavbni projekt je mestni svet v Ljubljani zaupal arhitektu Adelbertu Dvořaku iz Brna. Kljub temu da so bile šolske stavbe v avstro-ogrski monarhiji podrejene nekaterim splošno veljavnim vzorcem, ko so morali arhitekti vnaprej upoštevati izobraževalni moment in mu prilagoditi uporabnost ter funkcionalnost in so se zato načeloma izogibali novim arhitekturnim smernicam, kar je na koncu pomenilo, da je bila tovrstna arhitektura tipizirana in precej tradicionalno konservativna, se stavba nekdanje Državne obrtne šole vseeno v marsičem razlikuje od podobnih stavb, postavljenih v mestu in širše na prelomu 19. v 20. stoletje. Tako se arhitektura te prve državne slovenske srednješolske ustanove na eni strani spogleduje s strogostjo nemške renesanse, ki je razvidna v obliki stavbe, strogosti njenih traktov in v razporeditvi okenskih linij, ter na drugi strani z mladostnim secesijskim okrasom, ki bogati reprezentančni del fasade šolske stavbe.
Celotni kompleks šole zajema dve stavbi: veliko šolsko poslopje, zgrajeno v tlorisu črke F, in manjše poslopje šolskih delavnic, postavljeno v tlorisu črke I. Stavbi tako skupaj tvorita inicialki FI, ki sta začetnici latinske različice imena tedanjega cesarja monarhije Franca Jožefa I. (Franciscum Iosephinum).

Ogled je brezplačen in omejen na 30 oseb. Prijave: izobrazevanje@mao.si‘>izobrazevanje@mao.si’>izobrazevanje@mao.si.

 

Otvoritev

Pričetek: ob 16.00

 

Vstopnina

Brezplačno.
Obvezne so prijave na: izobrazevanje@mao.si.

 

Informacije

izobrazevanje@mao.si
01 5484 286/280

Deli
Skip to content