Sokuratorstvo v muzeju: raziskovanje zbirk po spletu naključij in z namenom

14. 6. 2024 / 10:00

Sokuratorstvo v muzeju: raziskovanje zbirk po spletu naključij in z namenom

14. 6. 2024 / 10:00

Mednarodni interdisciplinarni posvet

 

Raziskovanje zbirk in zavzemanje za vključujoče kuratorske prakse je ključno za spreminjanje razmerij moči med muzeji in njihovim občinstvom. Pri praktičnem delu z zbirkami znotraj muzejskih zidov – med pripravo katalogov in razstavnih panojev ter snovanjem interpretativnih zapisov – pa ti procesi večinoma ostajajo skriti v zakulisju, kjer obiskovalci nanje nimajo vpliva. Ključni izziv pri prizadevanjih, da bi čim več ljudi pritegnili k iskanju vsega, kar jih povezuje z muzejskimi zbirkami, in k deljenju tega z drugimi, je dejstvo, da so te zbirke obsežne in kompleksne, v njih pa so tudi velike vrzeli. Razumevanje strukture in vsebin muzejskega gradiva je zato velik zalogaj tudi za muzejske strokovnjake.

 

Na posvetu bo predstavljena raziskava, ki je iskala odgovor na vprašanje, kako se lahko z oblikovanjem sokuratorskih vmesnikov, ki izkoriščajo mrežni potencial digitalnih zbirk, lotimo raziskovanja muzejske zbirke v muzeju samem. Na podlagi spoznanj projekta Iskalnik (Searcher), ki eksperimentira z velikim številom podatkov o zbirkah treh evropskih muzejev, predstavljamo nove metode podpore uporabnikom pri njihovem krmarjenju med obsežnimi zbirkami in deljenju lastnih odkritij z drugimi prek javnih prikazov. Metode, osredotočene na koncept naključja, združujejo računalniške tehnike, ki razkrivajo tesne povezave med predmeti v zbirkah, z intuitivno in interpretativno sposobnostjo ljudi, da prepoznajo tisto, kar je zanje osebno pomembno. S tem spodbujajo tudi druge, da se s svojo ustvarjalno energijo podajajo na raziskovanje zbirk ter tako bogatijo muzej z novimi, raznolikimi perspektivami. Glede na to, da vidni del muzejske spletne galerije s fiksnimi prikazovalniki in ustaljenimi narativi omogoča dostop do zgolj delčka zbirk, se projekt zavzema za bolj odprto kroženje iskanj, zgodb in izmenjav v muzejih.

 

Projekt je zasnoval kolektiv strokovnjakov za umetnost, oblikovanje in podatke Studio Searcher, ki raziskuje ustvarjalne načine, kako lahko ljudje sodelujejo z zbirkami digitalne dediščine. Ekipa vodi evropsko sofinanciran projekt, ki eksperimentira s podatki zbirk treh evropskih muzejev z namenom razvoja novih metod za spodbujanje participativnega kuriranja v muzejih in galerijah.

 

Začetek projekta sega v leto 2019, ko je bil zasnovan prototip Iskalnika naključij na 26. bienalu oblikovanja (BIO 26) z naslovom Skupno znanje v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje s podporo Centra za kreativnost. V studiu danes delujejo podatkovni znanstvenik Valentin Vogelmann (Wereldmuseum, Nizozemska), umetniški raziskovalec Jon Stam (LUCA School of Arts/KU Leuven, Belgija), medijski umetnik Boris Smeenk (Rotterdam University of Applied Sciences, Nizozemska), oblikovalka Maja Kolar (Oaza kolektiv, Hrvaška) in oblikovalski inženir Thomas Hügin (Studio Platypus, Nemčija) v sodelovanju s kulturnim centrom Delavski dom Trbovlje.

 

PROGRAM 

 

Petek, 14. junija 2024

 

10:00                 Kava in čaj

10:15                 Maja Vardjan, uvodni pozdrav

10:20 – 10:40    Jon Stam in Maja Kolar, Uvodna predstavitev projekta Iskalnik: od BIO 26 – Skupno znanje, preko Hamburga, Genta, nazaj v Muzej za arhitekturo in oblikovanje

10:40 – 11:00    Antje Schmidt, NEO zbirke v Muzeju za umetnost in obrt Hamburg – eksperimentiranje s podatki zbirk in digitalno kuriranje

11:20 – 11:40    Olivier Van D’huynslager, Muzej za oblikovanje Gent – zbirke Genta, digitalni studio in razširitev oblikovalskega muzeja

11:40 – 12:00    Odmor

12:00 – 12:15    Studio Searcher, predstavitev inštalacije Iskalnik v kapeli Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

12:15 – 12:45    Jon Stam in Valentin Vogelmann, Iskalnik: eksperimentalne metode raziskovanja zbirk

12:45– 13:45     Okrogla miza o raziskovanju (digitalnih) zbirk

 

Udeleženci okrogle mize:

 

Olivier Van D’huynslager, kustos za digitalno kulturo in oblikovanje, Muzej za oblikovanje Gent

Thomas Hügin, oblikovalski inženir in višji projektni vodja, Studio Platypus

Maja Kolar, oblikovalka in kustosinja, Kolektiv Oaza

Antje Schmidt, vodja Digitalnih strategij in projektov in Marleen Grasse, koordinatorka projektov NEO zbirke, Muzej za umetnost in obrt Hamburg

Boris Smeenk, medijski umetnik, Rotterdam University of Applied Sciences

Jon Stam, umetniški raziskovalec in oblikovalec interakcij, LUCA School of Arts/KU Leuven/Commonplace Studio

Bogdan Šteh, kustos in koordinator programa, Delavski dom Trbovlje

Valentin Vogelmann, podatkovni znanstvenik in raziskovalec digitalne dediščine, Wereldmuseum

 

Moderatorki okrogle mize:

Cvetka Požar, muzejska svetnica in Maja Vardjan, direktorica, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

 

 

Razstava Grad → koncepti, predmeti, prostori

 

Iskalnik si lahko v živo ogledate na razstavi Grad → koncepti, predmeti, prostori med 13. 6. in 27. 10. 2024 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

 

Otvoritev razstave je v četrtek, 13. junija 2024 ob 19h v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

 

Instalacija na razstavi: Spoznanje ne pomeni, da je iskanja konec

 

Iskalnik je interaktivni prototip za raziskovanje digitalnih zbirk v smislu participatornega kuriranja. Projekt spodbuja nova branja zbirk skozi interpretacijo in vključevanje. V ta namen združuje različne tehnike strojnega učenja za analizo medsebojne povezanosti predmetov v muzejskih zbirkah. Glede na to, da vidni del muzejske spletne galerije s fiksnimi prikazovalniki in ustaljenimi narativi omogoča dostop do zgolj delčka zbirk, se projekt zavzema za bolj odprto kroženje iskanj, zgodb in izmenjav v muzejih.

 

Po vzoru atlasov podob Abyja Warburga (1866–1929), v katerih je ta po »zvezah privlačnosti« kartiral vizualne teme skozi čas, Iskalnik na novo zastavlja vizualni zemljevid kot kuratorski »prostor za razmišljanje«, v katerem iskanje in spoznavanje postajata prostorski in družbeni dejanji. Projekt izpodbija idejo, da je iskanje po zbirki opredeljeno z mejami, in namesto tega uvaja koncept prepuščanja naključju, ki uporabniku omogoča, da najde reči, ki jih pravzaprav ni iskal. Ta koncept je vključen v performativno funkcijo instalacije, prek katere lahko uporabnik z izbranim nizom predmetov, pisnih poizvedb ali kontekstualizacij lastnih ugotovitev odpira nove smeri raziskovanja. Posledično se z uporabnikovim iskanjem krepi tudi sama instalacija: v njej se razkrivajo skrita razmerja, ki nastajajo in se razvijajo skozi čas.

 

Projektna skupina (2023–2024)

Thomas Hügin, Maja Kolar, Boris Smeenk, Jon Stam, Valentin Vogelmann

 

Projekt je nastal v sodelovanju z Zavodom za kulturo Delavski dom Trbovlje ter je sofinanciran iz programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa.

 

Pridružene ustanove

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, Slovenija

Muzej za oblikovanje, Gent, Belgija

Muzej za umetnost in obrt, Hamburg, Nemčija

 

Zbirke

© Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana. Vse pravice pridržane.

© Muzej za oblikovanje, Gent. Vse pravice pridržane.

© Muzej za umetnost in obrt, Hamburg. Vse pravice pridržane.

 

 

 

Deli
Skip to content