Še mesec dni časa za prednaročilo monografije Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem

Še mesec dni časa za prednaročilo monografije Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem

Več kot 700 strani obsežen in bogato ilustriran katalog velikega formata, avtorja dr. Igorja Sapača in dr. Franca Lazarinija, prvič doslej zaokroženo predstavlja arhitekturo 19. stoletja na Slovenskem. Podrobno so predstavljene najpomembnejše arhitekturne in urbanistične stvaritve obravnavanega obdobja, najpomembnejša arhitekturna središča, najpomembnejše in najznačilnejše arhitekturne zvrsti, arhitekti in stavbeniki ter temeljna slogovna obdobja. Opise dopolnjuje bogato fotografsko gradivo ter načrti in upodobitve iz slovenskih arhivov in muzejev. Med številnimi stavbami so v njem predstavljene tudi: predsedniška palača v Ljubljani, glavna zgradba Univerze v Ljubljani, poslopje Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana, Narodna galerija v Ljubljani, Narodni muzej v Ljubljani, Slovenska filharmonija v Ljubljani, Rektorat Univerze v Mariboru, frančiškanska cerkev v Mariboru, Kadetnica v Mariboru, Pravna fakulteta v Mariboru, stari del poslopja Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, Narodna domova v Mariboru in Celju, poštne palače v Ljubljani, Mariboru in Celju, občinska palača in palača Pomorskega muzeja v Piranu, gimnazija v Kranju, rotovži v Novem mestu, Celju in Ljutomeru, župnijske cerkve v Beltincih, Brestanici, Kočevju, Šmartnem pri Litiji in Žalcu, Zdraviliški dom v Rogaški Slatini, pa železniška postaja v Ljubljani in sedaj porušeni znameniti železniški viadukt Borovnica. Predstavljene so tudi tradicionalne meščanske hiše in plemiške palače, večstanovanjske najemniške hiše, meščanske vile, prve stanovanjske stavbe v delavskih kolonijah, prvi stanovanjski bloki, cerkve, kapele, sinagoge, samostani, gradovi in dvorci, rotovži, javne palače, gledališča, šole, železniški kolodvori, hoteli, zdravilišča, bolnišnice, zapori, vojašnice, trdnjave, arhitekturno urejene odprte javne površine, pokopališča, mavzoleji, mostovi in tovarne.

Katalog je v prednaročilu na voljo po znižani ceni v višini 49€.

Predogled odlomkov iz kataloga. >>

Nakup v prednaročilu. >>

Recenziji
Monografija Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem predstavlja doslej daleč najbolj popolni pregled tega, kar so ustvarili naši predniki v času, ki se hitro oddaljuje in o katerem so nekoč mislili, da ni rodil nič enakovrednega starejšim stoletjem. […] Monografija prinaša obilico znanega in neznanega gradiva, ki nas sili k opustitvi stereotipnih pogledov na umetnost predpreteklega stoletja in nam odpira oči za nove vrednote arhitekturnega ustvarjanja. V tem oziru gotovo pomeni najpomembnejši prispevek k arhitekturni zgodovini na Slovenskem v zadnjih letih. […] Velika prednost monografije je, da niso predstavljena le redka vrhunska dela, temveč tudi manj ugledne in do nedavna čisto prezrte stavbe, ki nam o svojem času in ljudeh pogosto povedo celo marsikaj več, predvsem pa odpirajo nova obzorja prihodnjim raziskovalcem. […] S pomočjo obeh avtorjev smo prejeli dolgo pričakovano temeljno delo, kakršnih v humanistični znanosti dandanes skoraj nismo več vajeni.
Dr. Damjan Prelovšek

Avtorja sta pri tem svojem delu pogumno zaorala ledino. Če je za omenjene publikacije veljalo, da so predvsem strnjene in z novimi spoznanji dopolnjene predstavitve arhitekturnih dosežkov klasičnih zgodovinskih obdobij, gre tokrat za novino. […] O arhitekturi 19. stoletja je bilo namreč doslej le malo napisanega, predstavljene pa so bile večidel le nekatere ključne arhitekture, zlasti tiste s konca stoletja. Knjiga, ki je pred nami, pa arhitekture tega časa ne obravnava več selektivno, ampak jo predstavlja v vsej dani kompleksnosti. Tako vsebuje tudi množico pomembnih, zdaj na novo odkritih podatkov, ki to, kar je bilo v 19. stoletju ustvarjeno, postavljajo v povsem novo luč. […] S svojo celostno, kompleksno obravnavo arhitekture 19. stoletja Slovenije in upoštevanjem njenega narodnostnega zaledja na Tržaškem in Goriškem v Italiji in na Koroškem in Štajerskem v Avstriji, je knjiga Igorja Sapača in Francija Lazarinija dosežek, ki presega vsa naša pričakovanja. […] Posebno pozornost v njej pa zasluži poleg poglobljenih študij tudi večidel na novo odkrito in tako prvič objavljeno dokumentarno gradivo.
Dr. Ivan Stopar

Avtorja
Doc. dr. Igor Sapač (1977) je arhitekt in umetnostni zgodovinar. Med letoma 2005 in 2014 je bil kustos in muzejski svetovalec v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Od leta 2007 predava na Oddelku za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Ukvarja se zlasti s proučevanjem arhitekture grajskih stavb, palač, vil, mestnih obzidij in gledališč, arhitekturne dejavnosti v obdobjih renesanse, baroka in historizma na Slovenskem ter zgodovine, teorije in prakse spomeniškovarstvene dejavnosti. Napisal je številne znanstvene in strokovne monografije, dele monografij in članke.

Doc. dr. Franci Lazarini (1982) je umetnostni zgodovinar. Službuje na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani ter na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Ukvarja se zlasti s proučevanjem umetnosti v 19. in 20. stoletju in še posebno s sakralno arhitekturo poznega historizma na Slovenskem. Napisal je več znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov v znanstvenih monografijah.

49€
Prednaročilo.

Članom ZAPS ob prednaročilu katalog podarimo vstopnico za MAO razstavo v letu 2015 po lastnem izboru.

 

Informacije

Slovenski jezik, 736 strani, trda vezava.
Izid: junij 2015.
Izdajatelj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO).
Uredil: Igor Sapač.
Avtorja: dr. Igor Sapač in dr. Franci Lazarini.
Redna cena: 62€

Prednaročila sprejemamo samo do konca maja!
Več informacij: info(at)mao.si

Deli
Skip to content