Predavanje Nicolasa Coeckelberghsa: Gradnja kot dejanje

9. 9. 2019

Predavanje Nicolasa Coeckelberghsa: Gradnja kot dejanje

9. 9. 2019

Vabimo vas na javno predavanje Gradnja kot dejanje v sklopu evropskega projekta Made In – pripovedi obrti in oblikovanja.

Arhitekt in tehnolog za gradbene materiale Nicolas Coeckelberghs bo v Radovljiški graščini govoril o delu raziskovalno-arhitekturnega biroja ‘BC architects & studies’, ki se osredotoča na krožno, bioregionalno proizvodnjo materialov in dejavno vključevanje skupnosti.
 
Gradnja kot dejanje je dejanje in pripoved obenem. Je kompleksno prizadevanje skupnosti, da bi postavila infrastrukturo, ki zajema različne nabore veščin in skupin prebivalcev, različne materiale in tehnologije. Ustvarja vpliv ter izraža vrednote in ideje širokega omrežja, spletenega okrog določenega projekta.
 
BC architects & studies želijo preizprašati gradnjo kot dejanje s širitvijo svojega oblikovalskega postopka na proizvodnjo materialov, javna naročila, pripovedovanje zgodb, prenos znanj in organiziranje skupnosti.  
 
Kratica BC v imenu biroja – Brussels kot Bruselj in Cooperation kot sodelovanje – opiše, kako se je razvijal biro BC architects, studies and materials, vpet v kraj in sredino skupnosti. BC kot biro s tremi pravnimi subjekti začenja z arhitekturo ter se skozi raziskave, eksperimentiranje in razvoj strokovnega znanja premika k proizvodnji materialov in oddajanju naročil. Kot pravi hibrid BC krmari med mejami teh disciplin, od besed k dejanjem.
 

Predavanje je del delavnice, ki med 9. in 13. septembrom v sklopu evropskega projekta Made In – Craft and Design Narratives poteka v Manufakturi Radovljica.

***

You are cordially invited to attend the public lecture The act of building, as part of the European project Made In – Craft and Design Narratives.

Architect and material technologist Nicolas Coeckelberghs talks about the work of research-based architecture office ‘BC architects & studies’ centred upon bioregional circular material production and active community involvement. 
 
The act of building is at once action and narrative. It is the complex effort of a community to erect its infrastructure, spanning across skillsets and demographics, across materials and technologies. It generates impact and expresses the values and ideas of a broad network around a specific project. 
 
BC architects & studies aim to interrogate the act of building by broadening their design process to include material production, contracting, story-telling, knowledge transfer and community organization.  
 
BC stands for Brussels Cooperation and points to how ‘BC architects, studies and materials’ grew, embedded within a place and people. With three legal entities, BC starts from architecture, and through research, experimentation and development of expertise moves to material production and contracting. As a hybrid office, BC maneuvres the boundaries of these disciplines in ‘a doer’s manner’.
 
The lecture is part of a workshop that takes from 9th to 13th September in the Manufaktura Radovljica as part of the European Made In – Craft and Design Narratives project.

 

Lokacija

Radovljiška graščina (Plesna dvorana, 1. nadstropje), Linhartov trg 1, Radovljica 

 

Povezava
http://mao.si/Dogodek/Nicolas-Coeckelberghs-Gradnja-kot-dejanje.aspx

Deli
Skip to content