Poziv za člane 2019

11. 12. 2017—15. 1. 2018

Poziv za člane 2019

11. 12. 2017—15. 1. 2018

S pozivom za člane platforma Future Architecture odpira vrata muzejem, galerijam, organizatorjem festivalov, akademskim institucijam in drugim izvajalcem, ki inovativno pristopajo k arhitekturi, ter jih vabi k sodelovanju pri programu za evropsko arhitekturo 2019.

Izbranega kandidata bomo povabili, da postane polnopravni član platforme Future Architecture, v podporo svojemu delu pa bo – za širjenje in promocijo še neuveljavljenih talentov na področju arhitekture po vsej Evropi – prejel subvencijo v višini 16.000 EUR.

Kdo se lahko prijavi?
Na poziv za člane se lahko prijavijo organizacije, ki so pravne osebe. Namenjen je kulturnim organizacijam in institucijam, ki v Evropi delujejo na področju arhitekture.
Pri oddaji prijave mora biti prijavitelj sposoben dokazati, da na dan oddaje prijave kot pravna oseba obstaja vsaj dve leti.

Da lahko postanejo člani platforme Future Architecture, morajo prijavitelji izpolnjevati naslednja merila:
•    ustanovljeni so bili kot podjetje, združenje ali organizacija, aktivna na področju KKS
•    njihov namen je predstavljanje in promoviranje evropskih ustvarjalcev in umetnikov ter njihovih del
•    v svojem lokalnem ali mednarodnem okolju so ključni igralci na področju arhitekture
•    v svoji državi ali v mednarodnem okolju delujejo kot eden glavnih virov informacij ali ustvarjalcev vsebin o arhitekturi
•    imajo znanje in sposobnosti za ustvarjanje izjemnih in dobro obiskanih dogodkov
•    pri predstavljanju problematike urbanizma, arhitekture in oblikovanja so inovativni
•    odlikuje jih zavezanost oziroma zavzemanje za boljše razumevanje mest, arhitekture, oblikovanja in grajenega okolja v skupnosti
•    prispevajo k vseevropskemu širjenju idej, informacij in vrednot
•    spodbujajo ustvarjalnost in ustvarjajo alternative uveljavljenim modelom delovanja
•    imajo sveže izkušnje pri delu s še neuveljavljenimi ustvarjalci

Merila za ocenjevanje
Subvencija bo podeljena za predlog, ki bodo sledil ciljem platforme Future Architecture in bo prispeval k skupnim rezultatom platforme.
Kandidat mora prijaviti vsaj pet še neuveljavljenih ustvarjalcev iz Poziva za ideje platforme Future Architecture.
V celotnem proračunu, namenjenem za aktivnost, mora zagotoviti vsaj 20 % lastne finančne podpore.
Koordinator bo prijave ocenil na podlagi teh meril za ocenjevanje (vsakega posebej in v navedenem vrstnem redu):
•    pomen in kakovost aktivnosti
•    število še neuveljavljenih ustvarjalcev iz poziva za ideje platforme Future Architecture
•    obseg sodelovanja z drugimi člani platforme Future Architecture
•    obseg sodelovanja s platformo Future Architecture v zadnjih dveh letih
•    stopnja zagotovljenosti jasnega vpogleda v kakovost komunikacijskega načrta in načrta razvoja občinstva
•    obseg nepričakovanih mogočih koristi

Rok za prijavo
15. januar 2018 ob 24.00

Več informacij
info@futurearchitectureplatform.org

Odločitev
Koordinator bo o prejemniku subvencije odločil najkasneje 15. januarja 2018. Kandidati bodo o dodelitvi obveščeni 22. januarja 2018. Vsi prijavitelji toplo vabljeni na Matchmaking Conferenco, ki se bo v MAO odvijala v februarju. Na njej bomo razglasili ter predstavili novega člana.

Prijava
Spletna stran Future Architecture>>

 

Informacije

info(at)futurearchitectureplatform.org

 

Organizacija

Future Architecture
MAO

 

Povezava
http://futurearchitectureplatform.org/

Deli
Skip to content