Povzetek govora Saše J. Maechtiga ob otvoritvi razstave

26. 11. 2015

Povzetek govora Saše J. Maechtiga ob otvoritvi razstave

26. 11. 2015

Spoštovani gostje, kolegi, prijatelji… Prav posebej še direktor muzeja Matevž Čelik s kustosinjami Majo Vardjan, Špelo Šubic, Barbaro Predan in sodelavci, ki ste zasnovali pregledno razstavo z nazivom Sistemi-strukture-strategije.

Oni so bili prezaposleni z raziskovanjem obširnega arhiva, iz katerega ni preprosto izbirati gradiva za dekonstrukcijo celote, ki se v treh poglavjih smiselno prepleta, oplaja, (ra)združuje in poglablja do te mere, da Maja pred finalom ugotovi, da gre za proces, ki z razstavo ni zaljučen.

Večplastni proces mojih izvornih interesov od žlice do mesta* ali Design 69* je prepleten med  arhitekturo in oblikovanjem, med  strokovno prakso in teorijo, med osebnim in javnim. Za splošno publiko takih ali drugačnih uporabnikov so pomembnejši vidni in oprijemljivi končni proizvodi. Mi pa raje govorimo o invencijah, inovacijah in posameznih prelomnih točkah. Iz prikazanih fragmentov na razstavi in v knjigi, ki bo še prišla, lahko razberemo marsikaj: prizadevanje za kultiviranje prostora in okolja, za prostore za ljudi in z ljudmi, za urbane vrednote ter povezanost majhnega in velikega merila, sistemov in struktur, ki omogočajo rast, aditivnost… Torej vse, kar je v ustvarjalčevih duševnih pretresih ter ozadjih, o katerih Guido Musante namiguje, da je umetnost arhitekture v dodajanju in odvzemanju. O povezanosti s tehnologijo pa Norman Foster govori z metaforo, da odkar smo zapustili votline, preizkušamo njene meje.

Pomembni del, ki se mu je Barbara* raziskovalno posvetila, so strategije s cilji in upi, načrti*, izvedbe in dosežki. V razvojnih strategijah, ki so me preokupirale, je v javnosti najodmevnejši 17. svetovni kongres industrijskih oblikovalcev ICSID, uspešno izveden v izjemno neugodnih razmerah. Danes na otvoritvi z velikim veseljem srečujem podpornike, sopotnike in sodelavce, s katerimi smo uresničili to “misijo nemogoče”. Med njimi je prvi predsednik RS Milan Kučan, ki je v projektu, ko je prešel iz okvira Jugoslavije v novo samostojno državo, prepoznal njegovo posebno vlogo družbeno političnega, gospodarskega in kulturnega deležnika za mlado državo in njeno perspektivo umeščanja v vplivni prostor sveta. Pa Janez Pergar, sošolec, prijatelj, gospodarstvenik – takrat med vodilnimi v Kompasu in med glavnimi stebri organizacije kongresa, je komentiral, da je razstava retrospektiva skupne zgodovine naše in še katere generacije. In te se je potem prisrčno spominjal podžupan Dejan Crnek, Marjetica Potrč pa pisala o celoti, o takratnem eksperimentalnem duhu, o začasnosti, fragmentacijah, razparceliranosti enosti – tudi ideologij.

A naj se vrnem k vodilnim načelom ustvarjalnega procesa, ki je dal oprijemljive rezultate. Radovednost, razmišljanje, navdih in eksperimentiranje. Te sicer nujno ne zagotavljajo oprijemljivosti, kar potrjuejo mnenja pametnih ljudi o koristnosti na videz nekoristnega početja. Zato navajam Luiso Antonelli, eno vodilnih v MoMA, da kritična oblikovalska razmišljanja ne vodijo nujno v uporabne objekte, so pa hrana za razmišljanje ali pa, če hočete, Slavoja Žižka, ki pravi, da znanost in umetnost v svoji avtentični dimenziji večkrat ne služita ničemur, da sta le veselje, samo sebi namen, ironija pa da je, ker so najbolj uporabni produkti te znanosti rezultat nečesa, kar prvotno ni bilo zamišljeno kot uporabno. Zanimivo je tudi, da je o tem pred 75 leti* govoril že Abraham Flexner*.

A glej, “pika na i” je v našem poklicu neobhodna domišljija, kar pritrjuje Albert Einstein z besedami: “S samo logiko boste prišli od točke A do B, z domišljijo pa povsod!”.

Saša Mächtig, 26.11.2015 ob otvoritvi razstave Saša J. Mächtig: sistemi, strukture, strategije po spominu in iz improviziranih zapiskov s komentarjem

Opombe:

*Ernesto Rogers 50′: Od žlice do mesta
*Edvard Ravnikar: Design ER 1969,  transdisciplinarna študija o prepletu oblikovanja z znanostjo in umetnostjo
*Doc. dr. Barbara Predan teoretičarka in raziskovaka industrijskega oblikovanja 
*Z designom v višji cenovni razred načrt v ozadju 17. svetovnega kongresa ICSID Na križišču 1991/1992
*75 let sem danes star
*A. Flexner, soustanovitelj Institute for Advanced Studies Pinceton university

 

Informacije

Več o razstavi>>

Deli
Skip to content