Pod okriljem MAO bo deloval Center za kreativnost (CzK)

1. 7. 2017—31. 12. 2020

Pod okriljem MAO bo deloval Center za kreativnost (CzK)

1. 7. 2017—31. 12. 2020

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala Odločitev o podpori za operacijo Platforma CzK. 

Center za kreativnost (CzK) nadgrajuje dolgoletno delovanje MAO in vzpostavlja interdisciplinarno platformo za podporo kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji. Center bo deloval na področjih arhitekture, oblikovanja, umetnosti, dediščine in na drugih področjih KKS ter bo skozi svoje aktivnosti spodbujal medsektorsko sodelovanje. Spodbujal bo povezovanje med KKS, podjetji in drugimi sektorji  – sodelovanje med zasebnim, javnim in nevladnim sektorjem, znanostjo, izobraževalnimi organizacijami, turizmom ter različnimi kreativnimi skupinami in posamezniki. Hkrati pa bo MAO s projektom vzpostavil pomemben del podpornega okolja za inovacije v Republiki Sloveniji in bo sistemsko umeščen v celoten okvir tega podpornega okolja.

Naložbo sofinancirata EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Od tega je predvidenih okoli 65% za vzhodno in 35% zahodno kohezijsko regijo.

 
Novica je povzeta po prispevku iz blog portala EU skladi. Preberite jo v celoti.
Več informacij na EU Skladi.
 

 
Naziv operacije; Platforma CzK (poimenovan tudi Center za kreativnost (CzK))
Št. ID operacije. C3340-17-192001

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija«

»Operacija “Platforma CzK”, po pogodbi št. C3340-17-192001 se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast; prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti omogočanje lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji in specifičnega cilja 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«

Deli
Skip to content