Plečnikova Ljubljana: Območje svetovne kulturne dediščine

Arhitektura v živo / 2. 3. 2023 / 17:00

Plečnikova Ljubljana: Območje svetovne kulturne dediščine

Arhitektura v živo / 2. 3. 2023 / 17:00

Vodijo: Špela Spanžel, Mateja Kavčič in Tomaž Štoka

Zbirno mesto: Trnovski most

 

Dela Jožeta Plečnika v Ljubljani so bila 31. julija 2021 vpisana na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. UNESCO Odbor za svetovno dediščino je sledil mnenju Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS) ter soglasno sprejel odločitev, ki Plečnikovo Ljubljano uvršča med dediščino vsega človeštva. Plečnikovo Ljubljano je prepoznal kot izjemen primer oblikovanja urbanega prostora po meri človeka. Odbor je pritrdil predlagani argumentaciji izbora javnih prostorov (mestnih trgov, parkov, ulic, promenad, nabrežij in mostov reke Ljubljanice) in javnih ustanov (nacionalna knjižnica, tržnice, pokopališki kompleks in dve cerkvi), ki so občuteno integrirani v obstoječe urbane, kulturne in naravne kontekste, sledijo potrebam prebivalcev in ustvarjajo novo identiteto mesta. Z vpisom je bila potrjena sistematična skrb za Plečnikovo dediščino s strani pristojnih institucij, lastnikov in skupnosti, priporočila odbora glede presoje vplivov sodobnih posegov v spomeniško območje pa bodo vodilo za varovanje in upravljanje svetovne dediščine v prihodnje.

 

Na vodenem ogledu, ki je del spremljevalnega programa razstave UNIVERSUM PLEČNIK: Od delavnice do mita, bo predstavljena umestitev arhitektovega dela v kontekst Unescove konvencije o svetovni dediščini, kako ta prinaša dodatno vrednost sodobnemu razumevanju Plečnikove dediščine ter kako se je nacionalna odgovornost glede varovanja Plečnikove dediščine okrepila v zavezo do mednarodne skupnosti in spoštljivega varovanja skupne dediščine.

 

Število mest je omejeno. Prijave zbiramo na izobrazevanje@mao.si.

 

Špela Spanžel je umetnostna zgodovinarka, kustosinja, strokovnjakinja za kulturno dediščino in direktorica Direktorata za kulturno dediščino. Na Ministrstvu za kulturo je vodila več uspešnih nominacij za vpis na Unescov Seznam svetovne dediščine in je bila vodja priprave nominacije del arhitekta Jožeta Plečnika. Je aktivna članica uredniškega odbora Davoške deklaracije 2018 o visokokakovostni kulturi gradnje ter sistema za določanje kakovosti, ki se je začel izvajati spomladi 2021, in članica več strokovnih skupin in medvladnih odborov v okviru Unesca, Sveta Evrope in Evropske unije. Sodelovala je pri pripravi več mednarodno pomembnih dokumentov in politik na področju kulturne dediščine. V Plečnikovem letu 2022 je sodelovala pri vrsti sodobnih predstavitev in refleksij o delu arhitekta, med drugim je bila soavtorica razstav Plečnikova dela v Ljubljani – urbano oblikovanje po meri človeka v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje ter Plečnik in sodobnost: Pojmovnik v Mestnem muzeju Ljubljana.

 

Mateja Kavčič je arhitektka in konservatorka – restavratorka, zaposlena na Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Bila je članica delovne skupine za pripravo nominacije del arhitekta Jožeta Plečnika za vpis na Unescov Seznam svetovne dediščine. Že tri desetletja aktivno deluje na področju ohranjanja in prenove stavbne dediščine, vodi projekte prenove kulturnih spomenikov in je pobudnica ter stalna sodelavka Šole prenove. Sodelovala je v raziskavah Arhitekturna identiteta, Identiteta hiš na Koroškem ter je soavtorica Enotne metodologije za izdelavo konservatorskega načrta. Redno objavlja v strokovnih in poljudnih publikacijah, izobražuje v tradicionalnih obrtnih tehnikah ter s predavanji po vsej Sloveniji popularizira ohranjanje kulturne dediščine.

 

Tomaž Štoka je umetnostni zgodovinar in sokustos razstave UNIVERSUM PLEČNIK: Od delavnice do mita. Bil je tudi sokustos razstave Dela Jožeta Plečnika v Ljubljani: Oblikovanje mesta po meri človeka v MAO ter soavtor razstave Plečnik in sodobnost: Pojmovnik v MGML. Koordiniral je delovno skupino za pripravo nominacije izbranih Plečnikovih del za vpis na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine, ter urednik uspešnega nominacijskega dosjeja. V okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje skrbi za naloge UNESCO krovnega upravljanja Plečnikove dediščine.

Deli
Skip to content