Otvoritvena konferenca Centra za kreativnost

16. 11.—18. 11. 2017

Otvoritvena konferenca Centra za kreativnost

16. 11.—18. 11. 2017

Vljudno vabljeni na mednarodno konferenco ob odprtju nacionalnega Centra za kreativnost (CzK), ki bo ponudila vpogled v nekatere aktualne projekte s področja  kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), od oblikovanja, arhitekture in kulturnega turizma do popularne glasbe, mode in filma. Strokovna mnenja in ekspertize domačih in tujih gostov bomo slišali v uvodnih analitičnih predstavitvah področij kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji in v nizu okroglih miz, ki bodo odpirale diskusije o podpornih okoljih, kreativnih ekosistemih, digitalizaciji in globalizaciji KKS ter o primerljivih centrih kreativnosti v tujini.

Prijavite se>>

Ekipa CzK bo s pomočjo predstavitev, fokusnih pogovorov in priložnostne informacijske pisarne na dogodku predstavila načrte delovanja centra ter ciljna področja in vsebine, s katerimi se bo CzK ukvarjal med letoma 2017 in 2022. 

Ob zaključku prvega dne pa pripravljamo tudi večerni poslovno-družabni cocktail party s kratkimi predstavitvami akterjev, ki bodisi ponujajo storitve KKS bodisi po njih povprašujejo; na dogodek se lahko prijavijo vsi, ki si želijo navezovanja ustvarjalnih in poslovnih stikov na bolj sproščen način. Več>>

Četrtek, 16.11.
8.30
Registracija

9.00-9.30
Pozdravni nagovori 
Matevž Čelik Vidmar, direktor MAO
Igor Teršar,  generalni direktor Direktorata za ustvarjalnost
Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar Službe vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

9.30-10.00
Uvodna predstavitev Centra za kreativnost Slovenije
Anja Zorko, vodja CzK
Katja Geršak, poslovni vodja programa CzK

10.00-11.20
Kuratorski pregled kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji / 1. del
Moderatorka: Tamara Bračič Vidmar
Popularna glasba: Igor Bašin
Digitalna kultura: Lenart J. Kučić
Film: Tina Poglajen

11.30-13.00
Kuratorski pregled KKS v Sloveniji / 2.del
Moderatorka: Tamara Bračič Vidmar
Arhitektura in oblikovanje: Jeff Bickert
Moda: Elena Fajt
Kulturni turizem: Gregor Butala

14.00-15.30
Okrogla miza: Izzivi KKS v slovenskem, evropskem in globalnem kontekstu
Moderator: Andrej Srakar
Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja (SI)
Christina Enichlmair, Avstrijski inštitut za raziskovanje MSP (AT)
Elisabetta Airaghi, KEA – Evropske zadeve (BE)

Na okrogli mizi, ki jo bo povezoval raziskovalec na področju kulturne ekonomike Andrej Srakar, bomo predstavili kulturni in kreativni sektor (KKS) z vidika njegove opredelitve, ekonomike, politik in zakonodaje. Strokovnjaki s področja KKS Elisabetta Airaghi (KEA – Evropske zadeve, Belgija), Christina Enichlmair (Avstrijski inštitut za raziskovanje MSP) in Damjan Kavaš (Inštitut za ekonomska raziskovanja, Slovenija) bodo predstavili ugotovitve svojih odmevnih nedavno objavljenih raziskav, v katerih se osredotočajo na možnosti uveljavljanja dobrih praks iz evropskih držav v slovenskem kontekstu. Ogledali si bomo razmere v različnih delih KKS v Sloveniji in ocenili, katere so najboljše sektorske in transverzalne politike za spodbujanje njihovega prihodnjega razvoja v luči posebnih političnih, institucionalnih in ekonomskih razmer na področju KKS v Sloveniji. Namen okrogle mize, ki bo usmerjena v teorijo in prakso ter ustrezne politike, je novoustanovljenemu Centru za kreativnost podati informacije, potrebne za njegovo prihodnje delovanje.  

15.45-17.15
Okrogla miza: Dobre prakse evropskih centrov za kreativnost – kaj deluje
Moderator: Stojan Pelko
Jorma Sarv, Creativity Lab (EE)
Eva Roolker, Creative Intustries Fund (NL)
Simon Dancey, British Council (UK)

Po kratkih uvodnih predstavitvah udeležencev iz drugih centrov za kreativnost (estonskega, nizozemskega in britanskega)  se bo okrogla miza, ki jo bo vodil filozof Stojan Pelko, osredotočila na naslednja vprašanja: so nacionalni centri za kreativnost rezultat močnih nacionalnih politik ali so prav ti centri tisti, ki te politike ustvarjajo? Kako naj v dobi, v kateri mesta veljajo za mero kreativnosti, nastane in se izvaja dosledna nacionalna politika? Ali je osnovna dejavnost idealnega centra za kreativnost usposabljanje za strateško načrtovanje in strukturne spremembe v organizacijah ali pa je to sodelo oz. coworking pri razvoju izdelkov in pisanju predlogov? Govorniki – Eva Roolker (Creative Industries Fund NL, Nizozemska), Jorma Sarv (Creativity Lab, Estonija) in Simon Dancey (British Council, Velika Britanija) – bodo predstavili konkretne dosežke svojih centrov za kreativnost, zlasti pri razvoju arhitekture, oblikovanja, digitalne kulture, glasbe, kulturnega turizma in dediščine.

17.30-18.00
Dnevni povzetek glavnih tem in pogovor z ekipo CzK
Moderator: Meta Štular
Poročevalka: Jana Renee Wilcoxen

19.00
Poslovno-družabni večer: Cocktail party in kratke samopredstavitve KKS akterjev
Povezovalec: Goran Medjugorac

Petek, 17. 11.
8.30
Registracija

9.00-10.30
Okrogla miza: Kuriranje povezav med institucijami in KKS
Moderatorka: Kaja Širok, direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije
Pippo Ciorra, glavni kustos za arhitekturo, MAXXI Rim – Narodni muzej umetnosti 21. stoletja (IT)
Thomas Geisler, direktor, Werkraum Bregenzerwald (AT)
Dragos Neamu, član izvršnega odbora NEMO – Network of European Museum Organisations
Guus Beumer, direktor The New Institute (NL)
Matevž Čelik, direktor, Muzej za arhitekturo in oblikovanje (SI)

Muzeji so danes družbeno aktivni prostori. Kljub jasno definiranemu poslanstvu se spreminjajo v družbene arene, prostore integracije ranljivih skupin ter soustvarjalce novih družbenih gibanj in novih rešitev na področju kakovosti bivanja in ustvarjanja. Kreativni sektor se v institucijah prepleta z delom na kulturnem področju, in če smo nekoč muzeje (in galerije) razumeli kot statičen vezni člen med preteklostjo in sedanjostjo, je danes jasno, da so to kreativni prostori prihodnosti. Na okrogli mizi bodo udeleženci predstavili poglede in dobre prakse ob iskanju odgovorov na vprašanja, kako se KKS povezuje in nadgrajuje delo v javnih institucijah. V prepoznavanju dodane vrednosti razvoja kreativnih industrij želi okrogla miza ponuditi smernice za povezovanje in izhodišča glede razumevanja potenciala KKS pri razvoju in gradnji prepoznavnosti javnih institucij na področju kulture.

11.15-12.45
Okrogla miza: Razvoj kreativnih okolij
Moderatorka: Meta Štular
Katerina Mirović, Stripburger – Forum Ljubljana (SI)
Sanja Grcić, Zadruga oblikovalcev ZOOFA (SI)
Borut Wenzel, Salon uporabnih umetnosti (SI) 

V omizju, ki ga bo moderirala kulturna menedžerka Meta Štular, bomo na osnovi treh cenjenih slovenskih kreativnih organizacij – zadruge modnih oblikovalcev Zoofa, revije Stripburger (Forum Ljubljana) in multifunkcijskega Salona uporabnih umetnosti – pogledali, katere elemente potrebujemo za vzpostavitev trajnih kreativnih okolij. Zanimalo nas bo, kako se vloge ustvarjalcev v njih prepletajo z vlogami producentov in menedžerjev, kako domislice postanejo projekti in kako iz kreativne atmosfere nastane resnično kreativno okolje. Spraševali se bomo tudi, kako močna kreativna okolja pogojujejo razvoj kulturnega in kreativnega sektorja in uspešnost posameznih ustvarjalcev ter kako pomembno je, da se kreativno okolje ne izogne izzivom izobraževanja, distribucije, trženja in arhiviranja. Z gostjama in gostom, Sanjo Grcić, Katerino Mirović in Borutom Wenzlom, pa ne bomo pozabili spregovoriti niti o izzivih povezovanja z drugimi sektorji in panogami.

14.00-15.30
Okrogla miza: Samonikle podporne organizacije
Moderator: Relja Bobić
Luka Piškorič, Poligon kreativni center (SI)
Jadranka Plut, Društvo Asociacija (SI)
Sergio Giorgi, Smart (BE)

Na okrogli mizi, ki jo bo vodil menedžer v kulturi Relja Bobić, bomo raziskovali okolja (»od spodaj navzgor«), ki vsako na svoj način prispevajo k razvoju lokalnega sektorja kreativnih industrij in h krepitvi še neuveljavljenih kreativnih talentov in delovne sile pri razvoju njihovih raznovrstnih poklicnih poti. Zastavili si bomo nekaj ključnih vprašanj: kakšen je posebni položaj in namen teh organizacij; kako lahko izpolnijo svoje poslanstvo; kako uporabniki določajo njihov razvoj; kako te organizacije dejansko vplivajo na politike in procese odločanja na ravni vlade? O vsem tem se bomo pogovarjali z gosti: Sergiem Giorgijem iz belgijske zadruge SMart, Luko Piškoričem iz Poligona in iniciative Slovenia Coworking ter Jadranko Plut iz društva  Asociacija iz Ljubljane. 

15.45-17.15
Okrogla miza: Povezovalna digitalna kultura, multimedija in KKS
Moderator: Lenart J. Kučić
Matej Gregorčič, Viberate.com
Tadej Štrok, Danes je nov dan 
Emilija Stojmenova, mreža FabLab Slovenija

V okrogli mizi, ki jo bo vodil novinar Lenart J. Kučić, se bomo soočili z izzivi kreativnega in kulturnega sektorja (KKS) v digitalni dobi. Predstavili bomo kontekst in dobre prakse slovenskega KKS in medijev v globaliziranem in digitaliziranem svetu. Skupaj z gosti, Matejem Gregorčičem iz glasbenega startupa Viberate, Emilijo Stojmenovo Duh iz izdelovalniške mreže FabLab Slovenija in Tadejem Štrokom iz aktivistične spletne iniciative Danes je nov dan, bomo pogledali, kje so vrzeli, ki nastajajo pod vplivom hitro napredujoče tehnologije in globalizacije pri javnih politikah v institucijah, ki se tem spremembam še niso prilagodile. Razmislili bomo, kakšne so nove možnosti, ki jih digitalna transformacija prinaša KKS, ter kako jih izkoristiti. Ne nazadnje pa se bomo vprašali tudi, kako družbeno koristno uporabljati nove tehnologije, ne da bi pri tem ponavljali ustaljene družbene vzorce.

17.30-18.00
Dnevni povzetek glavnih tem in pogovor z ekipo CzK
Moderator: Meta Štular
Poročevalka: Jana Renee Wilcoxen

21.00
Družabni večer z neformalnim druženjem
Kino Šiška

Sobota, 18. 11.
11.00 Voden ogled po razstavi 25. bienala oblikovanja: Daleč, tako blizu z Majo Šuštaršič, vodjo BIO
14.00 Ljubljana Alternative Tour: vodeni kulturno-turistični ogled mesta

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.  

 

Deli
Skip to content