Otvoritev projektne pisarne Centra za kreativnost

11. 5. 2018

Otvoritev projektne pisarne Centra za kreativnost

11. 5. 2018

Vabimo vas na otvoritev prostorov projektne pisarne Centra za kreativnost na Partizanski cesti 11 v Mariboru, ob katerem bomo predstavili ekipo in delovanje Centra za kreativnost ter otvorili prodajno razstavo izdelkov slovenskih oblikovalcev in proizvajalcev pod naslovom Made in Slovenia.

Center za kreativnost (CzK) je interdisciplinarna platforma, ki povezuje, promovira, predstavlja in podpira dejavnosti in razvoj kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji. S svojimi aktivnostmi spodbuja opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti sektorja ter ga aktivneje povezuje z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji. Center spodbuja razvoj projektov, ki nastajajo na presečiščih umetnosti, kulture, eksperimentov, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev, ki vsebujejo ali izražajo kulturne ali kreativne vsebine. Rezultati teh projektov so na koncu poslovno uresničljivi in merljivi, povečujejo dodano vrednost ali so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in prispevajo k družbenemu napredku in blaginji.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Made in Slovenija
S prodajno razstavo predstavljamo dobre prakse slovenskih oblikovalcev in podjetij, ki delujejo v kreativnem sektorju.

Naziv operacije; Platforma CzK (poimenovan tudi Center za kreativnost (CzK))
Št. ID operacije. C3340-17-192001

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija«

»Operacija “Platforma CzK”, po pogodbi št. C3340-17-192001 se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast; prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti omogočanje lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji in specifičnega cilja 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«

 

Otvoritev

Projektno pisarno Centra za kreativnost bo odprl minister za kulturo RS Anton Peršak.

 

Lokacija

CzK
Partizanska cesta 11
Maribor

 

Organizacija

CzK
MAO

Deli
Skip to content