Ob 100-letnici rojstva Nika Kralja

7. 9.—8. 11. 2020

Ob 100-letnici rojstva Nika Kralja

7. 9.—8. 11. 2020

 
V letošnjem letu mineva 100 let od rojstva Nika Kralja (1920–2013), prvega mednarodno priznanega profesionalnega industrijskega oblikovalca v nekdanji Jugoslaviji. Kralj, ki je bil najprej vodja oblikovalsko-razvojne službe v tovarni Stol, nato profesor na Fakulteti za arhitekturo in ustanovitelj Inštituta za industrijsko oblikovanje, je bil ves čas tudi promotor svoje stroke, pobudnik številnih natečajev ter široko družbeno in politično angažiran državljan.
Slovenska matica in Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) ob tej priložnosti organizirata razstavni program in simpozij, ki bo potekal 7. septembra 2020 v dvorani Slovenske matice z začetkom ob 9. uri.
 
Razstavni program v MAO
Muzej za arhitekturo in oblikovanje 100. obletnici rojstva Nika Kralja posveča manjšo razstavo z naslovom Niko Kralj: Od matrice do igrače, predstavitvi stalne zbirke pa bodo dodali Kraljeve fotokolaže zgodnjih izdelkov v tovarni Stol.
 
Od matrice do igrače 
8. september–8. november 2020
 
Muzeju za arhitekturo in oblikovanje je arhitekt in oblikovalec Niko Kralj zapustil bogat opus svojih del. V grajski kapeli bomo na ogled postavili del njegovega oblikovanja, ki je širši javnosti neznan in sega v polje otroške igre. Igra pomeni najpomembnejši način učenja otroka in osnovo za razvoj mišljenja. Otroci se z igranjem učijo ter lažje razumejo, povežejo in osmislijo vse tisto, kar so se naučili prek svojih idej, občutkov in odnosov z drugimi. Osnova otrokove igre je igrača, ki igri daje vsebino in idejo.
Razstavljene bodo skice, načrti in prototipi za lesene igrače. Načrtovane igrače naj bi spodbudile k razvijanju konstrukcijskega znanja in motoričnih spretnosti. Niko Kralj je razmišljal trajnostno, saj je predlagal, da je znotraj pohištvene industrije moč iz odpadkov masivnega lesa izdelati paličja, ki jih bodo otroci lahko sestavljali v raznolike podobe po njegovih predlogah (žirafa, pes, letalo, podmornica, avto …), hkrati pa je puščal prosto pot otroški domišljiji, ustvarjalnemu razmišljanju in raziskovanju.
 
Fotokolaži
8.–20. september 2020
 
V MAO v Kraljevi zbirki poleg njegovih predmetov hranimo tudi precej papirnega in fotografskega gradiva. Ob veliki pregledni razstavi 2011 so bili v ospredju izdelki za množično proizvodnjo. Že takrat sta avtorici razstave Barbara Predan in Špela Šubic opazili izstopajoče fotokolaže v kombinirani tehniki, ki so avtorju in tovarni služili kot slikovna predstavitev novega izdelka.
Po naravi razvoja industrijskega izdelka se v stopnji, ko gre izdelek v serijsko proizvodnjo, večina promocijskega in sekundarnega gradiva zavrže. Oblikovalci sami v aktivni fazi kariere le redko hranijo in dokumentirajo postopke razvoja izdelka. Običajno so ohranjeni samo zadnji aktualni izvedbeni načrti. Tudi material, ki je služil promociji izdelkov, je redko ohranjen. V muzejih se je sistematično zbiralo končne proizvode, redkeje pa osnutke in vmesne stopnje. Zato so toliko bolj povedni tisti dokumenti, ki so se ohranili. Zdaj so ti kolaži zanimivi zaradi vsebine, likovnega izraza, tehnike in razvoja upodobljenega izdelka.
Avtor upodobljenega pohištva nam je seveda znan, ni pa znano, kdo je izdelal fotokolaže. Datiramo jih po izdelkih, ki jih predstavljajo. Predvsem po fotelju Rex 120, katerega prototip je bil zasnovan v prvem letu Kraljevega delovanja v Stolu, 1952.
Zanimivo, da so bili izdelki pozorno studijsko fotografirani, a zgolj fotoprezentacija avtorju ni zadostovala. Izdelek je bil iz fotografije precizno izrezan in nalepljen na kartonsko podlago, kjer so mu dodali dramatično senčenje, v nekaterih primerih dolepili kot senco predmeta izrezan rastrast papir in ozadje globinsko definirali s pršenjem barve, ki naj bi predmetu dodala dodaten nezemeljski sij.
Kolaži so bili v zadnjem letu restavrirani v restavratorski delavnici Arhiva republike Slovenije in bodo zaradi občutljivosti na stalni razstavi tokrat le dva tedna.
 
Strokovni prispevki sodelavk MAO na Simpoziju ob 100-letnici Nika Kralja
 
Natalija Lapajne: Od matrice do igrače
Dr. Cvetka Požar: Oblikovanje kot soustvarjalec družbenega napredka v 50. in 60. letih na Slovenskem
Špela Šubic: Oblikovanje stolov za tovarno Stol
 
Program Simpozija ob 100-letnici rojstva Nika Kralja 
 
Dvorana Slovenske matice (Kongresni trg 8/l, Ljubljana)
7. september 2020 ob 9. uri
 
9.00 
Pozdravni nagovor
predsednik Slovenske matice Aleš Gabrič in 
direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje Matevž Čelik 
 
> Veronika Kralj Iglič
Prispevek Nika Kralja k umetnosti v industrijskem oblikovanju
 
> Barbara Predan
Kraljeva morfologija
 
> Jasna Hrovatin
 Niko Kralj – utemeljitelj slovenskega industrijskega oblikovanja
 
> Cvetka Požar
Oblikovanje kot soustvarjalec družbenega napredka v 50. in 60. letih na Slovenskem
 
> Marta Rendla
Čas Nika Kralja: racionalno, ekonomično, industrijsko
 
11.00 – 11.15
Odmor
 
> Miha Špiček
Dopolnitev zbirk Slovenskega etnografskega muzeja s seminarskimi nalogami, nastalimi v okvirju seminarja pri prof. Niku Kralju na temo slovenskega kozolca
 
> Špela Šubic
Oblikovanje stolov za tovarno Stol
 
> Iva Ceraj
Kreativna standardizacija kancelarijskog namještaja: Niko Kralj i Stol, Bernardo Bernardi i TVIN – formativni utjecaj i poveznice
 
> Matej Feguš
Oblikovanje z družbenim učinkom
 
> Natalija Lapajne
Od matrice do igrače
 
Razprava in zaključek
 
 
 

Deli
Skip to content