O avtorskih ter sorodnih pravicah, ki so pomembne za oblikovalce (vizualnih sporočil)

16. 1. 2014

O avtorskih ter sorodnih pravicah, ki so pomembne za oblikovalce (vizualnih sporočil)

16. 1. 2014

Fundacija Brumen skupaj z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje pripravlja dve razpravi o avtorskih ter sorodnih pravicah, ki so pomembne za oblikovalce. Priznanje pravic avtorjev na njihovih intelektualnih stvaritvah je civilizacijska pridobitev. Njen zgodovinski razvoj je prispeval k varstvu premoženjskih interesov ustvarjalcev, ki so postali ekonomsko neodvisni, kar je in še vedno vpliva na večjo ustvarjalnost, svobodomiselnost in demokracijo v družbi.

Zaščita intelektualne lastnine pridobiva vse večji pomen tudi pri nas, saj poleg moralne zaščite avtorja zagotavlja tudi materialne koristi, ki izhajajo iz avtorskega dela. O zaščiti pravic avtorjev – oblikovalcev bodo spregovorili Miha Trampuž, Branko Oman in Sašo Urukalo, ki bo dogodek tudi moderiral. Izpostavili bodo stališča, kaj je nespoštovanje avtorske zakonodaje in sorodnih pravic, kje so težavnosti presoje avtorstva oblikovalčevega dela in opozorili na specifiko znanj in sposobnosti videnja in prepoznanja individualnosti, intelektualnosti, ustvarjalnosti in izraženosti.

Katero delo šteje za avtorsko, je eno temeljnih vprašanj avtorskega prava, odgovor nanj pa je potrebno poiskati v vsakem primeru posebej. Naročniki pogosto zmotno mislijo, da so s plačilom oblikovalskih storitev pridobili vse pravice do uporabe in izkoriščanja avtorskega dela. Med oblikovalci, ki svojih pravic ne branijo, niti ne uveljavljajo, se ustvarja klima, v kateri se njihove nedvoumne pravice kršijo in ne priznavajo. Med presojevalci in razsodniki pa je še posebej občutljivo področje, kjer se govori o prizadetosti avtorja, njegove časti, ugleda in na sploh njegove osebnosti.
Zdi se, da je Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah popolnoma jasen tako glede moralnih kot materialnih avtorskih pravic oblikovalcev. V sodni praksi pa je razvidno, da gre za celo paleto odtenkov in pomenov, ki vplivajo na percepcijo avtorstva in njegovih kršitev.

Dr. Miha Trampuž je strokovnjak za mednarodno avtorsko pravo, avtorsko pravo v likovni umetnosti in zastopa Slovenijo v več evropskih in svetovnih ekspertnih telesih. Je soavtor Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Branko Oman je pravnik, vodja pravne pisarne in direktor Avtorske agencije za Slovenijo. Je soavtor Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Mag. Sašo Urukalo deluje kot grafični oblikovalec. Presoja kot sodni izvedenec in cenilec za področje oblikovanja vizualnih komunikacij. Je avtor knjige Odločitev za odgovornost .

Naslednji pogovor bo v četrtek, 30. 1. 2014, ob 18. uri. O avtorskih pravicah v elektronskih medijih bosta spregovorila dr. Maja Bogataj Jančič in Sašo Urukalo.

 

Otvoritev

Pričetek: ob 18.00

 

Vstopnina

Brezplačno.

Povezani dogodki

2. predavanje:
Avtorske in sorodne pravice v elektronskih medijih

 

Informacije

T: 01 548 42 80
E: infobio@mao.si
E: info@brumen.org

 

Organizacija

MAO in Fundacija Brumen.

Deli
Skip to content