Nekaj misli zanimivih osebnosti

24. 11. 2015

Nekaj misli zanimivih osebnosti

24. 11. 2015

Oblikovalec in arhitekt Saša J. Mächtig ni pustil pečata na oblikovanje samo s svojimi deli, temveč tudi kot profesor, mentor in osebnost. Ob prihajajočem odprtju razstave smo zbrali nekaj misli udeležencev in pazovalcev njegove ustvarjalne poti.

Oblikovanje, inovacije, trajnostni pristopi in strategije so za Skupino Gorenje od nekdaj neločljiv del razvoja podjetja in proizvoda. To pa je skupno tudi oblikovalskim strategijam Saše J. Mächtiga. Njegov kiosk je postal ikona slovenskega oblikovanja, prepoznavna tudi v tujini, Mächtig sam pa že skoraj blagovna znamka. Gospod Mächtig je zato uspešna zgodba vrhunskega oblikovanja: navdahnjen oblikovalec, ki tradicionalnim predmetom vdahne nekaj posebnega, prepoznavnega in razlikovalnega. In verjamem, da je ključno, da Slovenija kot država zastavi novo zgodbo uspešnosti prav na vrhunskem sodobnem oblikovanju.
Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenje, d.d.

Za poklicno delovanje prof. Mächtiga lahko mirno rečemo, da nikoli ni bilo oportunistično. Prav obratno, že od začetka svojega delovanja je imel jasno razvidno željo približati kvalitetno oblikovanje potrošnikom tako, da je pri industrijskem oblikovanju dal veljavo tudi sicer zapostavljeni besedi “industrijsko”, ne da bi pri tem zapostavil kreativno in umetniško stran tega poklica. Globoko poznavanje oblikovalske stroke je dopolnil z nečem, kar je takrat v Sloveniji še bilo tabu – z razumevanjem proizvodnega procesa in pravil serijske proizvodnje. S tem je omogočil, da je dobro oblikovanje v Sloveniji prvič postalo dostopno velikemu številu ljudi, da je postalo zares “ljudsko”, kot smo takrat radi govorili. Saša Mächtig si je upal združevati estetiko in ekonomiko, ko to v teh krajih še ni bilo popularno in to dela tudi danes, ko to na žalost spet ni zaželjeno, ko “industrijo” skupaj s potrošništvom spet mečemo na cesto. Mislim, da ni potrebno biti velik prerok, da uganemo, kdo je v tem oziru na pravi strani zgodovine in da si je prof. Saša J. Mächtig za vedno izboril vidno in zelo specifično mesto v analih slovenskega obikovanja kot človek jasnih in močnih načel ter brezkompromisne vizije.
Miloš Eber, Phillips

Saša J. Mächtig je bil eden ključnih akterjev pri vzpostavitvi študija oblikovanja na Univerzi v Ljubljani, s čimer je Akademija za likovno umetnost postala Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Univerza je posledično začela ponujati prvi celoviti univerzitetni program oblikovanja v Sloveniji. Za ta prispevek k razvoju Akademije smo Saši J. Mächtigu podelili tudi naziv zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Poleg tega Saša J. Mächtig v svoji karieri dosegal izjemne pedagoške in strokovne uspehe v mednarodnem prostoru, to pa je prispevalo tudi k povezovanju Univerze v Ljubljani z drugimi uveljavljenimi sorodnimi institucijami po svetu.
rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik

Muzej moderne umetnosti (MoMA) se ponaša z dolgo tradicijo zbiranja in predstavljanja arhitekture kot replikativnega predmeta oblikovanja, pa tudi kot ključnega dejavnika diskurza o trajnosti, arhitekturnih izumih, raziskavah materiala in urbanizmu: od načrtov za sistemsko zgrajene hiše ameriškega arhitekta Franka Lloyda Wrighta (1911-17) in Frankfurtske kuhinje Grete Schutte-Lihotzky (1928) do modelov Buckminsterja Fullerja, načrtov Petra Cooka za »Plug-In City« (1964) ter mnogih manjših projektov izdelanih posebej za našo razstavo »Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling« (Dostava na dom: Proizvodnja modernega domovanja) iz leta 2008. Pomembna mejnika na tej razvojni poti oblikovalskih dosežkov, ki upoštevajo tako industrijsko proizvedeno individualno enoto kot tudi urbanistično celoto, sta tudi kiosk K67 ter razstava »Italija: Nove pokrajine doma«.
Juliet Kinchin, MoMA, iz intervjuja v katalogu

Sistem K67 je izpostavil komercializacijo prostora kot pomembno urbano vrednoto, hkrati pa je pokazal ne samo na aditivnost in prilagajanje mestnemu prostoru, ampak tudi na začasnost, na fragmentacijo, in če lahko tako rečem, na razparceliranost enosti – tudi ideologije. Sistem K67 ni bil samo formalna, ampak tudi vsebinska invencija, bil je živ laboratorij ob pravem času na pravem mestu.
Umetnica Marjetica Potrč o kiosku K67; iz intervjuja v katalogu

Nič ne bo preveč, če rečem, da je prav Saša J. Mächtig tisti, ki mi je kot mentor in profesor dal vedeti, da je industrijsko oblikovanje mednarodna stroka, znotraj katere ni prostora za zaprte meje in zaprta srca.
Prepričal me ni zgolj z besedami, temveč predvsem z dejanji: njegovi karizmatični in prepričljivi nastopi na mnogoštevilnih delavnicah in kongresih v tujini, na katere je s seboj vztrajno ‘vlačil’ tudi nas študente, so v meni pustili velik pečat in jasno odločitev kako naprej. Skupaj smo potovali po  Italiji, Poljski, Belgiji, Nizozemski, Kitajski, Tajvanu, Kanadi.  Več kot dovolj, da začutiš svet in njegov utrip ter da znotraj tega znaš umestiti stroko in njen klic. Svoje delo, pa čeprav včasih deluje še tako ’ne-Mächtigovsko’,  vedno baziram na paramterih in osnovah, ki mi jih je predal kot profesor. In če se spomnim svojih prvih raziskovalnih študijskih projektov, vem, da to zanj ni bilo vedno lahko. Maechtig nas je naučil, kako zares delati. Pa naj gre za zlate češnje ali modularne okenske profile. Spodbujeni s pršutom, olivami in belim kruhom, ki jih je dostavljal, smo nekajkrat v seminarju risali tudi takrat, ko so se počitnice za druge šele debelo začele. In ob tem neznansko uživali. Hvala, Saša!

Nika Zupanc, oblikovalka, bivša študentka prof. Mächtiga

Saš za prijatelje, Saša J. Mächtig za domačo in svetovno javnost, ter častni profesor Saša J. Mächtig za življenje – kot pedagog. To je človek, ki je v času in prostoru na na vseh področjih, na katerih je deloval, pa naj si bo to arhitekturnem, oblikovalskem, mednarodno-strokovnem ali pedagoškem, potisnil meje takrat znanega, razumnega, mogočega, daleč preko videnega, na način kot ga nihče drug pred njim ni – ne Kralj, ne Plečnik. Takšni ljudje so izjemno redki. Ljudje, ki vidijo dlje in sirše kot vsi drugi, imajo vizije kot nihče drug, znajo povezati priložnosti, izkustva, znanja, ljudi in tehnologije na način, ki ga mnogi nikoli ne bodo sposobni niti doumeti. Ljudje, ki znajo izkoristiti čas, v katerem živijo, za svoje priložnosti, dobrobit sveta ter vsakega posameznika v njem. Za to moraš imeti strast, pogum, senzibilnost, iznajdljivost, predrznost, trmo, vzdrajnost, visoke cilje, disciplino, pa tudi spoštovanje, človečnost in srce. In vse to Saša Mächtig ima in je.   
Dr. Helena Šuštar, Aalto University, Department of Design

Ne bom dolgovezil o profesorju Saši J. Maechitgu, ker zares je pomembna predvsem ena od njegovih izjav, ki me je nedvomno zaznamovala: “Za oblikovalca ni razlike med šivanko in space shuttlom.”
Miha Turšič, KSEVT, oblikovalec, bivši študent prof. Mächtiga

Oblikovalec, arhitekt in profesor Saša J. Mächtig je brez dvoma eden najvidnejših predstavnikov slovenskega industrijskega oblikovanja. Njegova tesna vpetost v mednarodno okolje se odraža v inovativnih pristopih tako pri strokovnem kot tudi pedagoškem delu. Že od začetka svoje ustvarjalne poti raziskuje nove sisteme, materiale in izdelovalne postopke, kar je posebej vidno pri njegovih najbolj kompleksnih delih kot sta kiosk K67 in Evropa, kjer arhitekturne izzive rešuje z industrijsko miselnostjo in uporabo modularnih form.
dr. Kaja Antlej, raziskovalka, bivša študentka prof. Mächtiga

 

Informacije

Več o razstavi!

Deli
Skip to content